A Semmelweis Egyetem Baráti Körének 2014. november 26-án megválasztott vezetősége


Előző elnökDr. Fekete György
professor emeritus
ElnökDr. Monos Emil
professor emeritusTiszteletbeli alapító elnökDr. Somogyi Endre († 2006)
professor emeritusElőző tikárDr. Némedy Edit
ny. főorvos
AlelnökDr. Sótonyi Péter
professor emeritus, akadémikusTitkárDr. Molnár László
levéltárvezetőDr. Turóczy Gergely
radiológus szakorvos
Ügyvezető titkárokDr. Boga Bálint
főorvosPénztáros

Aknai KárolynéDr. Rosivall László
egyetemi tanár, intézet igazgató


Vezetőségi tagok

Dr. Anderlik Piroska
professor emeritus

Dr. Bánóczy Jolán
professor emeritus

Dr. Donáth Tibor
professor emeritus

Dr. Farkas Julianna
ny. főorvos

Dr. Horváth Csaba
egyetemi docens

Dr. Kiss Jenő
osztályvezető főorvos

Dr. Kiss Kálmán
igazgató

Dr. Kiss Levente
egyetemi adjunktus

Dr. Kovács Éva
igazgató

Dr. Lipták József
ny. egyetemi tanár

Dr. Marton Sylvia
egyetemi tanár

Mécsné Dr. Bujdosó Györgyi
szaktanácsadó

Dr. Nyirády Péter
egyetemi tanár, klinikaigazgató

Dr. Pataki Gergely
sebész és plasztikai sebész szakorvos

Dr. Pavlik Gábor
professor emeritus

Dr. Polgár Veronika
főiskolai docens

Dr. Sal István
szaktanácsadó

Dr. Sas György
klinikavezető plasztikai sebész főorvos

Dr. Schmidt Péter
egyetemi magántanár

Dr. Somfai Gábor Márk
egyetemi adjunktus

Dr. Somosi György
ny. tisztifőorvos

Dr. Szomolányi Gy. István
üv. igazgató, adjunktus, a BK Fogorvosi Tagozat elnöke

Dr. Táncos László
igazgató
Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385
Titkárságvezető: Fosztóné Halász Andrea