A Semmelweis Egyetem Baráti Körének
2017. november 29-én megválasztott Vezetősége


Előző elnökDr. Fekete György
professor emeritus
ElnökDr. Monos Emil
professor emeritusTiszteletbeli alapító elnökDr. Somogyi Endre († 2006)
professor emeritusElőző tikárDr. Némedy Edit
főorvos
AlelnökDr. Sótonyi Péter
professor emeritus, akadémikusTitkárDr. Molnár László
levéltárvezető

Dr. Rosivall László
egyetemi tanár
Ügyvezető titkárokDr. Boga Bálint
főorvosPénztáros

Aknai Károlyné
Előreválasztott elnökDr. Rosivall László
egyetemi tanár


Vezetőségi tagok

Dr. Farkas Julianna
ny. főorvos

Dr. Fedina László
ny. igazgató

Dr. Godó Ferenc
igazgató

Dr. Horváth Csaba
egyetemi tanár

Dr. Kiss Jenő
osztályvezető főorvos

Dr. Kiss Levente
egyetemi adjunktus

Dr. Kovács Éva
igazgató

Dr. Lipták József
ny. egyetemi tanár

Dr. Marton Sylvia
egyetemi tanár

Mécsné Dr. Bujdosó Györgyi
szaktanácsadó

Dr. Nyirády Péter
egyetemi tanár, klinikaigazgató

Dr. Pataki Gergely
sebész és plasztikai sebész szakorvos

Dr. Pavlik Gábor
professor emeritus

Dr. Polgár Veronika
főiskolai docens

Dr. Sal István
ny. főorvos

Dr. Sas György
klinikavezető plasztikai sebész főorvos

Dr. Schmidt Péter
egyetemi magántanár

Dr. Somfai Gábor Márk
egyetemi adjunktus

Dr. Somosi György
ny. tisztifőorvos

Dr. Szomolányi Gy. István
üv. igazgató, adjunktus,
a BK Fogorvosi Tagozat elnöke

Dr. Táncos László
igazgató

Várszegi Kornélia
igazgató

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385
Titkárságvezető: Fosztóné Halász Andrea