A Baráti Kör Felügyelő Bizottságának tagjai
Kahlichné Dr. Simon Márta
ny. főiskolai tanár
Elnök

Dr. Kelemen Zsolt
ny. egyetemi tanár

Dr. Wenger Tibor
ny. egyetemi tanár, szaktanácsadó
Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385