Semmelweis Egyetem Baráti Körének pályázati felhívásaA Baráti Kör pályázatot hirdet Egyetemünk hallgatói és 40 év alatti, Egyetemünkön végzett kollégák részére.

A Baráti Kör egyik fő feladata, célkitűzése az egyetemi hallgatók, fiatal kutatók támogatása. Törekvéseink megvalósulását jelentős mértékben külföldi kollégáink adományai teszik lehetővé. Azok a fiatal pályakezdő kollégák, graduális és posztgraduális egyetemi hallgatók pályázhatnak, akik legalább 1 év óta tagjai a Körnek.

Dr. Balázs Dezső† 2005 (USA) nagylelkű adományából meghirdetjük a

"Dr. Balázs Dezső & Walter Julianna" pályázatot.

Az elnyert ösztöndíj 2019. évben megvalósuló külföldi tanulmányútra, vagy külföldi kongresszusi előadói részvételre használható.

A pályázathoz rövid tudományos életrajzot, munkahelyi vezető ajánlását, a tanulmányút részleteit vagy a kongresszusra bejelentett előadás összefoglalóját és az annak elfogadását bizonyító visszaigazolást kérjük mellékelni, s beküldeni legkésőbb 2019. február 28-ig.

A pályázat  I. díja:
II. díja:
III. díja: 
120.000,-Ft
100.000,-Ft
80.000,-Ft

A pályázat eredmény-hirdetésére, illetve a díjat dokumentáló emléklap átadására Egyetemünk 2019. március 15-e alkalmából tartandó ünnepségén kerül sor. (Az elnyert támogatás elszámolása számla ellenében történik!)

A nyerteseket élménybeszámoló tartására meghívjuk majd a Kör egyik rendezvényére.

Cím:  Semmelweis Egyetem Baráti Köre
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210 2930/56385 mellék

Dr. Némedy Edit
elnökségi tag
Dr. Rosivall László
elnök


Letölthető anyag


2019.01.23

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385