Before registering, please read our Statutes

P Á L Y Á Z A Ta Semmelweis Egyetem Baráti Körének
pályázati felhívása

A Baráti Kör pályázatot hirdet Egyetemünk hallgatói
és 40 év alatti, Egyetemünkön
végzett kollégák részére.

A Baráti Kör az egyetemi hallgatók, fiatal kutatók támogatását tekinti egyik fő célkitűzésének. Ennek a törekvésnek az elérésében külföldi kollégáink is segítséget nyújtanak azoknak a fiatal pályakezdő kollégáknak, graduális és posztgraduális egyetemi hallgatóknak, akik segítséget igényelnek, s legalább 1 év óta tagjai a Körnek.

Ennek értelmében Dr. Balázs Dezső† 2005 (USA) nagylelkű adományából meghirdetjük a

"Dr. Balázs Dezső & Walter Julianna" pályázatot.

Támogatni kívánjuk a sikeres pályázó 2017. évben megvalósuló külföldi tanulmányútját, vagy külföldi kongresszusi előadói részvételét.

A pályázathoz rövid tudományos életrajzot, munkahelyi vezető ajánlását, a kongresszusra bejelentett előadás összefoglalóját és az annak elfogadását bizonyító visszaigazolást kérjük mellékelni, s beküldeni legkésőbb 2017. február 27-ig.

A pályázat  I. díja:
II. díja:
III. díja: 
120.000,-Ft
100.000,-Ft
80.000,-Ft

A pályázat eredmény-hirdetésére, illetve a díjat dokumentáló emléklap átadására Egyetemünk 2017. március 15-e alkalmából tartandó ünnepségén kerül sor. (Az elnyert támogatás elszámolása számla ellenében történik!)

A nyerteseket élménybeszámoló tartására fogjuk meghívni.

Cím:  Semmelweis Egyetem Baráti Köre
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210 2930/56385 mellék

Dr. Némedy Edit
elnökségi tag
Dr. Monos Emil
elnök


Letölthető anyag


2017.01.22

Association of Friends of Semmelweis University, Budapest, Hungary H-1089, 4. Nagyvárad Square, Floor II. Room 214. | E-mail: E-mail
Telephone/Fax: (36-1) 210-2930/56385