Meghívóa Semmelweis Egyetem Baráti Körének

február

hónapban tartandó rendezvényére, melyet a Fogorvosi Szekció szervez a Kör minden tagja számára

"Fluoridok alkalmazása a fogászati prevencióban egykor és ma"

Dr. Bartha Károly
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

*

"A fogászati prevenció mikrobiológiai vonatkozásai"

Dr. Herczegh Anna
egyetemi adjunktus

A rendezvény ideje és helye:

2016. február 24., szerda 17:00 óra

Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ, Beznák Aladár terem
(1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.;
Bejárat a Thaly Kálmán u. felől, megközelíthető a Klinikák metróállomástól)

Szeretettel várjuk Önt!
Kérjük, szíveskedjék értesíteni barátait és munkatársait is!
A program előtt fél órával büfével várjuk a résztvevőket.

Dr. Szomolányi Gy. István
a Fogorvosi Szekció elnöke
Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2016.02.15

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385