MEGHÍVÓ A BARÁTI KÖR KÖZGYŰLÉSÉRE

Értesítjük Önt, mint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének tagját, hogy a 2015. évi közgyűlésünk
időpontja: 2016. január 27., szerda, 17:00 óra; határozatképtelenség esetében ugyanezen a napon 18:00 óra (közvetlenül Dr. Szász Károly kancellár úr előadása után);
helye: a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ Beznák Aladár terme (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.; bejárat a Thaly Kálmán u. felől, megközelíthető a Klinikák metróállomástól).

A közgyűlésre Önt tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1.) Elnöki tájékoztató a Baráti Kör 2015. évi tevékenységéről, részvétel a Semmelweis-emlékév rendezvényeiben; előterjesztések, tervek 2016.-ra (Dr. Monos Emil)

2.) A Baráti Kör ifjúsági díjai 2015. évben: Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázati díj, Korányi Frigyes Tudományos Fórum támogatása, Doktorandusz Kiválósági Díj, Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Kiválósági Díj (Dr. Némedy Edit)

3.) A Fogorvosi Tagozat működése (Dr. Szomolányi Gy. István)

4.) Tájékoztató "A Semmelweis Egyetem Baráti Körének első negyedszázada az Egyetemért" című könyv kiadásáról; valamint a Baráti Kör taglétszámának alakulásáról (Dr. Molnár László)

5.) Pénztárosi beszámoló (Aknai Károlyné)

6.) A Felügyelő Bizottság jelentése (Dr. Kelemen Zsolt)

7.) Egyebek

Tekintettel arra, hogy fontos kérdésekben kell közös döntéseket hozni, számítunk megjelenésére.

Nagyrabecsüléssel és szívélyes üdvözlettel,

Dr. Molnár László
a Baráti Kör titkára
Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2016.01.20.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385