MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelettel értesítem Önt, mint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének tagját, hogy alapszabályunk értelmében vezetőségválasztó közgyűlést tartunk, melynek
időpontja: 2014. november 26., szerda, 17:00 óra; határozatképtelenség esetén ugyanezen a napon 18:00 óra (közvetlenül Dr. Molnár László előadása után);
helye: a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ Beznák Aladár terme (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.; bejárat a Thaly Kálmán u. felől, megközelíthető a Klinikák metróállomástól).

A Közgyűlésre Önt tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1.) Elnöki beszámoló. Tájékoztatás a Baráti Kör tevékenységéről (media hátteréről), jövőjének biztonságáról, a Kör elektronikus adatbázisainak fejlesztéséről, a Semmelweis-emlékév programjaiban történő részvállalásról. Megemlékezés a Kör fennállása 25. évfordulójáról. (Dr. Monos Emil)

2.) Elnöki beszámoló a Fogorvosi Tagozat tevékenységéről. (Dr. Szomolányi Gy. István)

3.) Titkári tájékoztató a taglétszám alakulásáról (Dr. Turóczy Gergely)

4.) Pénztárosi beszámoló. Határozati javaslat előterjesztése a banki betétünk kezelésének megváltoztatására (Aknai Károlyné, Dr. Rosivall László)

5.) A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése (Dr. Kelemen Zsolt)

6.) Vezetőségválasztás*: a Jelölőbizottság elnökének előterjesztése (Dr. Sótonyi Péter)

7.) Egyebek

Tekintettel arra, hogy fontos kérdésekben kívánunk közös döntéseket hozni, számítunk az Ön megjelenésére.

Nagyrabecsüléssel és szívélyes üdvözlettel,

Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2014.11.07.

* A Baráti Kör alapszabálya és a jelenlegi Vezetőség névsora megtalálható a Kör honlapján (www.baratikor.sote.hu).

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385