MEGHÍVÓ A BARÁTI KÖR KÖZGYŰLÉSÉRE

Értesítjük Önt, mint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének tagját, hogy az ez évi közgyűlésünk
időpontja: 2012. november 28., szerda, 17:00 óra; határozatképtelenség esetén ugyanezen a napon 18:00 óra (közvetlenül Dr. Bolberitz Pál professzor előadása után);
helye: a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ Beznák Aladár terme (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. em.; bejárat a Thaly Kálmán u. felől, megközelíthető a Klinikák metróállomástól).

A Közgyűlésre Önt tisztelettel meghívjuk.

Napirend:

1.) Elnöki tájékoztató a Baráti Kör 2012. évi tevékenységéről, előterjesztések, tervek 2013-ra (Dr. Monos Emil)

2.) A Kör együttműködése a Semmelweis Egyetem újsággal, a Semmelweis Kiadóval, a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Tanáccsal (Dr. Sótonyi Péter)

3.) A Fogorvosi Tagozat működése (Dr. Szomolányi Gy. István)

4.) A Baráti Kör díjai - a 2012. évi ifjúsági támogatások: Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázat, egyetemi testnevelés támogatása, Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Doktorandusz Kiválósági Díj, Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Kiválósági Díj (Dr. Némedy Edit)

5.) Tájékoztató a Baráti Kör taglétszámának alakulásáról (Dr. Turóczy Gergely)

6.) Pénztárosi beszámoló (Aknai Károlyné)

7.) A Felügyelő Bizottság jelentése (Dr. Kelemen Zsolt)

8.) Egyebek.

Tekintettel arra, hogy fontos kérdésekben kívánunk közös döntéseket hozni, számítunk az Ön megjelenésére.

Nagyrabecsüléssel és szívélyes üdvözlettel,

Dr. Turóczy Gergely
a Baráti Kör titkára
Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2012.11.08.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385