Doktorandusz Kiválósági Díjak átadása (2022. november 11.)


A Baráti Kör 2022. évi Doktorandusz Kiválósági Díjainak (2 x 200 000 Ft) átadására november 11-én, az Egyetem Dies Academicus ünnepségén került sor. A pályázat 35 év alatti PhD hallgatók vagy predoktorok számára került meghirdetésre az Egyetem Doktori Iskolájának keretében végzett tudományos munka bemutatására. A felhívásra 32 pályamű érkezett. A Doktori Iskola támogatásával lehetőség nyílt még három pályázó díjazására (3 x 200 000 Ft). A Bíráló Bizottság javaslata alapján az idei díjazottak: Keller Dávid, Pásztor-Csizmarik Anita, Simon Márton András, Szabó Ákos és Vattay Borbála.

A díjakat dokumentáló emléklapokat Prof. Dr. Benyó Zoltán, a Doktori Iskola elnöke és Dr. Molnár László, a Baráti Kör titkára adta át.


2022.11.11.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385