Before registering, please read our Statutes

2020/21 programterv


Budapest, 2020. augusztus 27.

Kedves Semmelweis Baráti Kör Tagtársak!

Remélve, hogy a hosszú elválasztottságunk a szomorúságon kívül nagyobb gondot senkinek nem okozott, ismételten jelentkezem. Az előrejelzések beigazolódni látszanak, azaz a vírusjárvány újabb előretörése megakadályozza, hogy programunkat ott folytassuk, ahol az elmúlt év végén abbahagytuk.

Minél komolyabbá válik a "vírustámadás" annál nagyobb szükségünk van az együttlétre, a gondok és a jövő ki/megbeszélésére, egymásra! Ezért továbbra is meg kell oldanunk a lehetetlent, a meghitt személyes találkozót a fizikális jelenlét nélkül. Folytatnunk kell az érdekes és tanulságos előadásokat, amit az előző években olyan sikeresen megvalósítottunk, másrészt ki kell lépnünk öregedő zárt körünkből, hogy az ifjabb nemzedékekkel karöltve, egymást kölcsönösen erősítve egyengessük, élvezzük és karban tartsuk erősen összefonódó útjainkat, melynek bár egyes szálai végesek, mégiscsak erősödő, biztos jövőt hordoznak.

Amíg a fertőzés ellen megfelelő védelemmel, azaz oltással nem rendelkezünk, addig korunkra való különös tekintettel a legmesszebb menő óvatosságot, a személyes zárt térben való találkozások mellőzését, illetve az on-line kapcsolatok, előadások rendszeres szervezését javaslom. Ahogy az előző félévben, ezúttal is kapcsolódnánk a csütörtökönkénti (16.30-18:00) Tudomány és Művészet Kórélettana című előadásokhoz on-line. A programtervet mellékelem. Ezenkívül havonta egyszer tarthatnánk egy-egy on-line "BK összejövetelt", mely saját belső előadóinkra támaszkodna (például Wenger Tibor, Boga Bálint, stb.), illetve beszélgetésre adna lehetőséget. A programok részleteiről és a részvétel módjáról minden alkalom előtt legalább egy héttel értesítést küldünk.

Kérem a tisztelt tagtársakat, hogy minél többen vegyenek részt és leljék örömüket a vezetőségünk által támogatott fenti terv sikeres megvalósításában.

Szeretettel és üdvözlettel,

Prof. emer. Dr. Rosivall László

2020/21 programterv

Association of Friends of Semmelweis University, Budapest, Hungary H-1089, 4. Nagyvárad Square, Floor II. Room 214. | E-mail: E-mail
Telephone/Fax: (36-1) 210-2930/56385