A Baráti Kör ifjúsági Díjainak átadása 2018. március 14-én


Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepély keretében került sor a Baráti Kör ifjúsági díjainak átadására 2018. március 14-én a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében.


Narrátor:

A Semmelweis Egyetem több mint hatszáz tagot számláló Baráti Körének fő céljai között szerepel, hogy eszmei és anyagi eszközökkel serkentse a tehetséges egyetemi hallgatók szellemi és lelki nevelését, fizikai edzettségét, elitteljesítményét. Ezért a Baráti Kör 2018-ban is meghirdette ifjúsági tagjai részére a "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatot. Felkérem Dr. Monos Emil professzor urat, a Baráti Kör elnökét és Dr. Némedy Edit főorvos asszonyt, a Baráti Kör vezetőségi tagját, fáradjanak ki a díjak átadásához. Kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzásakor jöjjenek ki átvenni a díjat igazoló Emléklapot.

120 000 Ft-os díjat nyert Dr. Mukli Péter (Élettani Intézet). A díj részvételét támogatja a Pennsylvania Egyetemen 2018. június 11-13. között megrendezésre kerülő "Második Britton Chance nemzetközi szimpóziumon a metabolikus képalkotásról és spektroszkópiáról".

A Baráti Kör vezetősége ebben az évben is odaítélt két további – rendkívüli – ifjúsági díjat. A Semmelweis Egyetem kollégiumainak igazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 120 000 Ft-tal jutalmazza majd az idei Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó hallgatóit. Kérem Dr. Godó Ferenc igazgató urat, vegye át az ezt igazoló Emléklapot.

A Baráti Kör 250 000 Ft-ot biztosít az egyetemi hallgatók testnevelésének és szabadidő sportjának fejlesztésére. Kérem Várszegi Kornélia igazgató asszonyt, vegye át az Emléklapot.

A jutalmazottaknak sok sikert kívánunk! A Baráti Kör szeretettel meghívja a díjazottakat, hogy tartsanak bemutatkozó előadást valamely rendezvényén!


2018.03.14.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385