A Baráti Kör ifjúsági Díjainak átadása 2015. március 13-án


Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepély keretében került sor a Baráti Kör ifjúsági díjainak átadására 2015. március 13-án a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében.


Narrátor:

A Semmelweis Egyetem több mint félezer tagot számláló Baráti Körének fő céljai között szerepel, hogy eszmei és anyagi eszközökkel segítse a tehetséges egyetemi ifjúság szellemi és lelki nevelését, fizikai edzettségét, elitteljesítményét. Ezért a Baráti Kör 2015-ben is meghirdette ifjúsági tagjai részére a „Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna” pályázatot. Felkérem Dr. Monos Emil professzor urat, a Baráti Kör elnökét és Dr. Némedy Edit főorvos asszonyt, a Baráti Kör vezetőségi tagját, fáradjanak ki a díjak átadásához. Kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzásakor fáradjanak ki átvenni a díjat igazoló Emléklapot.

110.000 Ft-os díjat nyertek:

  • Dr. Ács Balázs PhD-hallgató (II. Sz. Patológiai Intézet) a 2015. június 27-28. között Rovinjban megrendezésre kerülő 30. Adriatic Society of Pathology Meeting-en részvételi támogatásként
  • Dr. Cseh Domonkos PhD-hallgató (Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet) a 2015. áprilisában, Párizsban megvalósuló tanulmányútjának támogatására

A Baráti Kör vezetősége ebben az évben is odaítélt egy további - rendkívüli – ifjúsági díjat. A Semmelweis Egyetem kollégiumainak főigazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 120.000 Ft-tal jutalmazza az idei Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőit. Kérem Drobni Zsófiát, hogy Dr. Godó Ferenc megbízásából vegye át az Emléklapot.


2015.03.25.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385