A Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjainak ünnepélyes átadása


2014. november 22-én, a hagyományos egyetemi Dies Academicus ünnepi szenátusi ülés keretében került sor a PhD fokozatot szerzett 93 jelölt ünnepélyes doktorrá avatására a NET-ben s ehhez kapcsolódóan a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjainak átadására is, összhangban a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának döntésével.

A narrátor a következő szöveggel vezette be a díjak átadását:

"Tisztelt Vendégeink! A Semmelweis Egyetem több mint hatszáz aktív tagot számláló Baráti Körének elismerései következnek. A Baráti Kör egyik kiemelt célja, hogy anyagi eszközökkel is segítse az egyetemen tanuló tehetséges fiatalok szellemi és lelki nevelését, fizikai edzettségét, a kiemelkedő teljesítmények elérését. Ezért 2014-ban is meghirdette a Doktorandusz Kiválósági Díjat, melyet öt évvel ezelőtt, megalakulásának 20. évfordulója alkalmából alapított. A 100-100 ezer forint értékű díjat idén Dr. Varjú Imre és Szeitner Zsuzsanna nyerte el. A díjat dokumentáló emléklapot Dr. Monos Emil professor emeritus, a Baráti Kör elnöke és Dr. Némedy Edit főorvos, a Baráti Kör vezetőségi tagja adja át, kérem fáradjanak az elnöki asztal elé.

Dr. Varjú Imre az Orvosi Biokémiai Intézet PhD hallgatója (témavezető: Dr. Kolev Kraszimir), aki az 5,7 impakt faktoros Journal of Thrombosis and Haemostasis és a 3,2 impakt faktoros Biochemistry című nemzetközi szakfolyóiratokban megjelentetett két közleményével nyerte el a díjat. Az első közleményben, amelyre megjelenése óta 19 független hivatkozást történt, leírta, hogy mechanikai erők hatására a fibrinszerkezet átalakul, és ezáltal ellenállóvá válik enzimatikus oldással szemben. A második közleményben a fibrinolízis folyamatában kulcsszerepet játszó plazmin működésére új elméleti modellt dolgozott ki.

Szeitner Zsuzsanna az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet idén végzett PhD hallgatójának témavezetője Dr. Mészáros Tamás. A díjat a 6,7 impakt faktoros Chemical Communications című szaklapban megjelent munkájával nyerte el. A közleményben elsőként ír le egy diagnosztikai célra alkalmas nukleáz rezisztens oligomert, bemutatja előállításának mikéntjét és demonstrálja hogyan alkalmazható szívizom specifikus troponin kimutatására."

(Képes tudósítás az egyetemi honlap "Semmelweis Hírek" rovatában jelenik meg.)


2014.11.24.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385