Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepély keretében került sor a Baráti Kör ifjúsági díjainak átadására 2014. március 14-én a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében.


Narrátor:

A Semmelweis Egyetem több mint félezer tagot számláló Baráti Körének fő céljai között szerepel, hogy eszmei és anyagi eszközökkel segítse a tehetséges egyetemi ifjúság szellemi és lelki nevelését, fizikai edzettségét, elitteljesítményét. Ezért a Kör 2014-ben is meghirdette ifjúsági tagjai részére a "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatot.

Felkérem Dr. Monos Emil professzor urat, a Baráti Kör elnökét és Dr. Némedy Edit főorvos asszonyt, a Baráti Kör vezetőségi tagját, fáradjanak ki a díjak átadásához. Kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzásakor fáradjanak ki átvenni a díjat igazoló Emléklapot.

80.000 Ft-os díjat nyertek:

  • Dr. Garbaisz Dávid PhD hallgató (I. Sz. Sebészeti Klinika) az Európai Cardiovascularis és Endovascularis Társaság 2014. április 24-27. közötti, Nizzában megrendezésre kerülő 63. nemzetközi kongresszusán való részvételének támogatására,
  • Dr. Tárnoki Ádám Domonkos egyetemi tanársegéd (Radiológiai és Onkoterápiás Klinika) az Európai Tüdőgyógyász Társaság 2014. szeptember 6-10. között, Münchenben megrendezésre kerülő éves konferenciáján való részvételének támogatására,
  • Dr. Tárnoki Dávid László egyetemi tanársegéd (Radiológiai és Onkoterápiás Klinika) az Európai Tüdőgyógyász Társaság 2014. szeptember 6-10. között, Münchenben megrendezésre kerülő éves konferenciáján való részvételének támogatására.

A Baráti Kör vezetősége ebben az évben is odaítélt további két - rendkívüli - ifjúsági díjat.

A Semmelweis Egyetem kollégiumainak főigazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 100 000 Ft-tal jutalmazta azokat a hallgatókat, akik az idei Korányi Frigyes Tudományos Fórumon kiváló teljesítményt nyújtottak. Kérem Főigazgató urat, hogy vegye át az Emléklapot.

Egyetemünk Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója, Dr. Kiss Kálmán kérésére a Baráti Kör 200 000 Ft-ot biztosít a 42. Medikus Kupa megrendezésének támogatására. Kérem Igazgató urat, hogy vegye át az erről szóló emléklapot.


2014.03.26.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385