A Semmelweis Egyetem Baráti Köre
elnökének tájékoztató körlevele - 2014.


TISZTELT TAGTÁRSUNK


Baráti szeretettel kívánjuk,
hogy 2014
EREDMÉNYEKBEN ÉS ÖRÖMÖKBEN bővelkedő esztendő legyen az ÖN ÉS SZERETTEI SZÁMÁRA!


Szívből köszönjük, hogy az elmúlt évben tagságával, s esetleg más módon is támogatta a Baráti Kör tevékenységét.
Ez évben szintén kérjük támogatását!


Azzal a meggyőződéssel ismertetjük 2013. eredményeit és a 2014. évi terveinket, hogy ezek örömeiben Ön is szívesen osztozik velünk, illetve továbbra is részt vállal programjaink megvalósításában. Természetesen a Baráti Kör csupán akkor tudja sikeresen fenntartani, s újabbakkal gyarapítani értékteremtő tevékenységét, ha Ön támogatja a Kört a rendezvények látogatásával, a Semmelweis Egyetem értékes hagyományainak ápolásával, új hazai és külföldi tagok toborzásával, adományozók szervezésével, s nem utolsósorban adománnyal (további információ a 6. oldalon található*). Minden tagunk büszke lehet arra, hogy évről-évre öt különböző, ma már közismert, pályázható Baráti Kör díjjal segítjük, serkentjük elitteljesítményre mi is az egyetemi ifjúságot! A legutóbbi években, közismert okoknál fogva, csökkent a bevétel, ezért csak akkor tudjuk folytatni az eddigi szinten a nagyszerű ifjúsági programokat, ha e csökkenő tendenciát megfordítjuk. A Kör hatékonyságának elengedhetetlen feltétele az is, hogy tovább növeljük tagjaink létszámát, s Ön segítsen a tagtoborzásban. Hangsúlyozzuk, hogy életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül tagjaink soraiba várjuk mindazokat, akik bármilyen okból szimpatizálnak célkitűzéseinkkel, s a Semmelweis Egyetemmel. A Jelentkezési lap letölthető az internetes honlapunkról (www.baratikor.sote.hu), de kérhető – befizetési csekkel együtt – közvetlenül is e-mailen (baratikor@semmelweis-univ.hu), vagy telefonon (210-2930/56385) Halász Andrea munkatársunktól. A Baráti Kör aktív taglétszáma jelenleg 626 fő, a túlnyomó többség évi tagdíjjal, sokan azt jelentősen meghaladó összeg adományozásával, valamint szellemi munkával támogatják tevékenységünket; mindezt baráti köszönettel nyugtázzuk.

1.) Emlékezetes sikerrel tartottuk meg kulturális-tudományos klubösszejöveteleinket, valamint a múzeumlátogatási programunkat 2013-ban is. Élményt adó prezentációkkal tiszteltek meg bennünket felkért kiváló előadók, akiknek ezúton külön is kifejezzük köszönetünket.

A rendezvények évi programját, kronológiai sorrendben, a következőkben foglaljuk össze:

 • Január 30.: Prof. emer. Dr. Anderlik Piroska "Emlékezés Preisz Hugóra, egyetemünk egykori rektorára"; Prof. Dr. Sándor József "A jövő sebészete"
 • Február 27. (Fogorvosi Tagozat): Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, dékánhelyettes "Nem engedünk a 32-ből!"; Dr. Lohinai Zsolt egyetemi adjunktus "Fogas kérdések, tudományos körkép aktuális munkáinkról"
 • Március 27.: Prof. emer. Dr. Réthelyi Miklós "Két év a Nemzeti Erőforrás Minisztérium élén"; Bukosza Éva Nóra szigorló orvostanhallgató "Tanulmányutam Freiburgban"
 • Április 24.: Prof. emer. Dr. Halász Béla akadémikus "Pályám gyökerei a Szentágothai iskolában"; Dr. Domonkos Andor PhD-hallgató (a Baráti Kör Kerpel díjasa, 2012) "Glutamát a szerotoninerg rendszerben"
 • Május 24.: Látogatás a Terror Háza Múzeumba (Alumni Irodával közös szervezésben)
 • Május 29.: Prof. Dr. Túry Ferenc "Citeraszó"; Prof. Dr. Kellermayer Miklós "Egyedi molekuláktól az organizmusig - Pécstől a Semmelweis Egyetemig"
 • Szeptember 25.: Dr. Főzy István paleontológus (Magyar Természettudományi Múzeum) "Báró Nopcsa Ferenc és a Kárpát-medence dinoszauruszai"; Dr. Bikov András (a Baráti Kör Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázatának 2012. évi díjazottja) "A légutak non-invazív vizsgálata"
 • Október 30.: Dr. Varga Benedek főigazgató (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár) "'A Semmelweis ikon' Egy kiállítás gondolatai"; Prof. emer. Dr. Monos Emil "A Semmelweis serleg - története röviden"
 • November 27.: Prof. Dr. Romics Imre "Az én katedrám az Urológiai Klinikán (1997-2012)"; Kolonics Ferenc egyetemi hallgató (a Baráti Kör Kerpel díjasa, 2012) "Szeptikus funkciózavarok neutrofil granulociták működésében"

2.) 2014. folyamán is igényes és gazdag program vár ránk. Felkért előadóink nevét ABC sorrendben, előadásaikat előzetes címmel soroljuk fel:

Nagyelőadások, múzeumlátogatás:

 • Prof. Dr. Acsády György "Az Ér- és Szívsebészeti Klinika igazgatója voltam"
 • Csáky Pál (Szlovákia), a program előkészületben ("Szlovákiai és magyarországi egyetemek közötti kapcsolatok")
 • Prof. Dr. Falus András akadémikus "Mit öröklünk és mit nem?"
 • Prof. Dr. Hermann Péter, a FOK dékánja (Fogorvosi Tagozat, február) "Fogász vagy fogorvos, ez itt a kérdés"
 • Prof. Dr. Hunyady László akadémikus, az ÁOK dékánja "A Kar ma és holnap" (ősszel)
 • Dr. Kiss László (Szlovákia) "Az elsők legjobbjai: Chernyei János, Haidenreich Lajos és Stipsics Ferdinánd Nagyszombatban végzett doktorok emlékezete"
 • Dr. Kovács András urológus-sebész főorvos "Életutam, amerre haladok"
 • Madarassy István szobrász- és ötvösművész "Dante Isteni színjátéka tűzecsettel"
 • Dr. Menyhei Mária "Egy magyar orvosnő Japánban"
 • Prof. Dr. Merkely Béla "A kardiológia jelene és jövője Egyetemünkön" (január)
 • Dr. Molnár László levéltárvezető "Szentágothai János irathagyatéka a Semmelweis Egyetem Levéltárában"
 • Prof. Dr. Radák Zsolt, a TF dékánja "A TF jelene és jövője"
 • Prof. Dr. Rosivall László intézetigazgató "Vese-mese"
 • Prof. Dr. Tóth Miklós, előző TF dékán "Utam a TF dékánságig"
 • Prof. Dr. Wéber György igazgató "Műtéttan most és 150 évvel ezelőtt"
 • Látogatás a Magyar Természettudományi Múzeumba Dr. Főzy István főmuzeológus tárlatvezetésével (Horosz Áronnal, az Alumni Iroda vezetőjével közös szervezésben)

Rövid programok terve:

 • Prof. Dr. Anderlik Piroska "Rektoraink sírjai"
 • Bombera Krisztina riporter, műsorvezető "Miként látom én az Egyetem helyzetét a hírvilágban"
 • Prof. Dr. Gőbl Gábor "A helyszíni mentőellátás kérdései"
 • Dr. Hábetler András, a Magyar Operaház tagja: operaáriák
 • Dr. Madlena Melinda "Al dente - avagy a prevenció jelentősége és lehetőségei a stomatológiában"
 • Dr. Molnár Bálint egyetemi tanársegéd (Fogorvosi Tagozat, február) "Egyszeres és többszörös ínyrecessziók korszerű sebészi rekonstrukciós lehetőségei"
 • Dr. Pataki Gergely sebész és plasztikai sebész szakorvos "Magyar alapítású plasztikai sebészeti misszió Bangladesben"
 • Prof. Dr. Réthelyi Miklós "Podhradszky Lajos orvos emlékezete"
 • A BK által díjazott egyetemi PhD és graduális hallgatók rövid szakmai, ill. kulturális prezentációi

3.) Az egyetemi ifjúság támogatására, mint fentebb írtuk, 2013-ban is kiemelt hangsúlyt helyeztünk:

 • A Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázat keretében 100eFt-os díjat nyert Dr. Szász A. Marcell, a II. sz. Patológiai Intézet munkatársa, az Európai Klinikai Onkológus Társaság 2013 márciusában, Spanyolországban megrendezett szakmai kurzusán való részvételének támogatására.
  A Semmelweis Egyetem kollégiumainak főigazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör összesen 4x25eFt-os díjjal jutalmazta a 2013. évi Korányi Frigyes Tudományos Fórum négy szekciójának 1-1 kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőjét.
  A díjakat a Semmelweis Egyetem március 14-i ünnepségén adtuk át.
 • A Doktorandusz (PhD) Kiválósági Díj ünnepélyes átadása a Dies Academicus-on, november 16-án történt.
  100eFt-os díjat nyert Dr. Nguyen Minh Tu az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet munkatársa, doktori témavezetője Dr. Sőti Csaba. Díjazott közleményében kimutatta, hogy a Hsp90 fehérje a zsírsejtek fejlődésének kritikus regulátora, amelynek hiányában destabilizálódik és lebomlik a PPARgamma nukleáris receptor, és megszűnik az általa irányított fehérjék expressziója. A közlemény a Nature csoporthoz tartozó, 8,3-as impakt faktorú Cell Death and Differentiation c. folyóiratban jelent meg.
  Ugyancsak 100eFt-os díjat nyert Dr. Timár Csaba az Élettani Intézet munkatársa, doktori témavezetője Prof. Dr. Ligeti Erzsébet. Díjazott közleményében leírta a neutrofil granulocita-eredetű baktérium-ellenes hatású mikrovezikulumok keletkezését, és az eddig ismert mechanizmusoktól teljesen eltérő gátló hatásukat a baktérium-növekedésre. A közlemény a Blood című, 9 feletti impakt faktorú folyóiratban jelent meg.
 • A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Kiválósági Díj ünnepélyes átadására a Kerpel Napon, 2013. november 28-án került sor; a két 50eFt-os díjat Tóth-Vajna Zsombor és Tóth-Vajna Gergely kapta.

4.) A Baráti Kör ifjúsági díjait 2014-ben ismét öt ágon szeretnénk meghirdetni! Ezek:

 • A hagyományos Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna ifjúsági pályázat: 60-80-100eFt-os díjak.
 • Az egyetemi testnevelés támogatása: 250eFt.
 • 2x100eFt-os díj kiváló doktorandusz (PhD) hallgatók jutalmazására – a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsával együttműködve.
 • A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program támogatása 2x50eFt-os Kiválósági Díjjal – együttműködés a Kerpel-Fronius Program Tanáccsal.
 • A Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőinek jutalmazása: 4x25eFt – a Fórum zsűrijének javaslata alapján.

(Sajnos redukálnunk kell a jelzett összegeket az esetben, ha nem növekszik a bevételünk!)

5.) A Semmelweis Napi egyetemi ünnepség keretében, a Baráti Kör képviselői – Prof. Dr. Rosivall László, Prof. Dr. Schmidt Péter és Prof. emer. Dr. Monos Emil - is helyeztek el koszorút a belső telepi Semmelweis szobor előtt. 2014-ben szintén tervezzük a koszorúzást.

6.) A Társasági Törvény szerinti alapszabályunkat követve, 2013-ban is megtartottuk a Baráti Kör két Vezetőségi és Felügyelő Bizottsági ülését (V. 29. és X. 30.), valamint Közgyűlését (XI. 27.), amely egyhangúlag jóváhagyta a Vezetőség tevékenységét (a jegyzőkönyvek megtekinthetők a Baráti Kör irodájában).

7.) Internetes honlapunk (www.baratikor.sote.hu) működtetése, gyarapítása továbbra is folyik, a Közgyűlés jegyzőkönyvbe foglalta köszönetét a közreműködő társainknak színvonalas, önzetlen munkájukért. Az internetes portál nélkülözhetetlen hírmédiánk. Értékápoló és értékfeltáró adatbázis is ez, folyamatosan gyarapítjuk. A Körrel kapcsolatos általános tájékoztatás (Vezetőség, Történet, Alapszabály, Belépési nyilatkozat) és naprakész új információk mellett hozzáférhető a rektorok, a dékánok, az első tanszékvezetők, illetve intézetigazgatók, valamint a Kör elnökeinek Galériája (kétszáz felett a portrék-életrajzok száma), továbbá számos egyetemi intézetünk elektronikus múzeuma (újabban kiegészítve történeti kronológiáikkal) és sok, elhangzott értékes előadás képekkel gazdagon dokumentált, szerkesztett változata. Dr. Molnár László (Központi Levéltár) vezetőségi tagunk és Dr. Kovács Éva (Nyelvi Kommunikációs Központ) irányításával tovább folyik a Galéria adatainak bővítése is, valamint angol változatának fejlesztése (az angol nyelvű Dékánok galériája ez évben már megnyílt).

8.) A Semmelweis Egyetem újság fontos "szócsöve" a Körnek. A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke, Prof. emer. Dr. Donáth Tibor a Szerkesztőség munkatársaival együtt, fokozott figyelemmel gondozzák híreinket, beszámolóinkat. Minden klubtalálkozón díjtalanul hozzá lehet jutni a lap legújabb példányaihoz, elektronikus változata pedig elérhető az interneten honlapunk révén (www.baratikor.sote.hu: "Kapcsolatok" menüpont). A Baráti Kör Közgyűlése külön kifejezte köszönetét Donáth professzornak a rendezvényeinkről írt értékes tudósításokért, melyek egy része már beépült a "Krónikás is voltam a Semmelweis Egyetemen" című, 2013-ban megjelent értékes könyvébe (Semmelweis Kiadó). Együttműködési lehetőségünk a Szinapszis hallgatói lappal is említésre érdemes.

9.) Továbbra is nyitottak maradunk, hogy ápoljuk, fejlesszük a kapcsolatokat hazai és külföldi társaságokkal, intézményekkel, szervezetekkel, így a társegyetemekkel, a Magyar Orvostörténelmi Társasággal, a Semmelweis Múzeummal és Könyvtárral, a Magyar Orvosok Nemzetközi Akadémiájával (WHMA), a Düsseldorfi Semmelweis Társasággal, az Amerikai-Magyar Orvosszövetséggel (HMAA), a Finn-Magyar-Észt Orvos Társasággal.

Egyetemünk Alumni Irodájával továbbra is élő az együttműködés. Egyeztetjük és saját hírfelületeinken (honlap, e-mail) együtt hirdetjük a következőket: Baráti Kör havi összejövetelei, Alumni kulturális programjai, Alumni kirándulásai (http://alumni.semmelweis-egyetem.hu). A Terror Háza Múzeum látogatását közösen szerveztük 2013-ban, ez évben pedig a Magyar Természettudományi Múzeum következik.

10.) A Baráti Kör programjainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrás a rendszeres szolgáltatások biztosítása az Egyetem intézményei részéről – mindezekért hálás köszönetünket fejezzük ki, különösen a következőknek (ABC sorrendben): Aknai Károlyné pénztáros, Hegedűs Judit, illetve dr. Mészáros György az EOK előző, illetve jelenlegi igazgatója és munkatársaik, Dr. Molnár László a Központi Levéltár vezetője és munkatársai, Prof. Dr. Szél Ágoston a Semmelweis Egyetem rektora és szakmai-adminisztratív-gazdasági munkatársai, Dr. Táncos László a Semmelweis Kiadó igazgatója és munkatársai.

E helyen külön is köszönetet mondunk mindazoknak, akik a minimum tagdíj feletti befizetésekkel támogatták, illetve támogatják közös céljaink megvalósítását, s ezt fokozott mértékben kérjük 2014-ben!

Külön köszönet illeti az Egészséges Nemzedékért Alapítványt a szponzori támogatásért.

Újévi jókívánságainkat megerősítve, szeretettel várjuk a személyes találkozásokat Önnel, szeretteivel, munkatársaival a Kör rendezvényein!

Sok üdvözlettel, a Baráti Kör Vezetőségének minden tagja nevében,

Budapest, 2014. január 2.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


* A Baráti Kör működésének fenntartása – az Egyetem által nyújtott támogatás mellett – a tagság által fizetett tagdíj, illetve adományok segítségével történik. A tagdíj címén javasolt támogatás összege magyar állampolgárságú aktív dolgozók esetében legalább 1500Ft/év, nyugdíjasok és egyetemi hallgatók esetében pedig legalább 500Ft/év. (Kérjük, hogy a mellékelt csekken történő befizetés lehetőleg még január-február folyamán megtörténjék, így csökkenthető a banki kezelési költség.)
Külföldön élő aktív dolgozó tagjainknak legalább 50 USD/év, nyugdíjas tagok esetében pedig 20USD/év, illetve a megfelelő forint, vagy euro összegű tagdíj javasolt. A befizetés külföldről történhet levélben küldött személyi csekk révén "Semmelweis University Alumni Association – Baráti Kör" megjelöléssel (boríték mellékelve); banki átutalás esetén pedig az alábbi címre:

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)
SOTE Baráti Kör (1085 Budapest, Üllői út 26.)
Számlaszám: 10300002-20314006-00003285
(SWIFT-kód: MKKB HU HB)
(IBAN szám: HU09 1030 0002 2031 4006 0000 3285)


Letölthető anyag


2014.01.10.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385