Doktorandusz Kiválósági Díjak átadása 2013. november 16-án


A Semmelweis Egyetem Baráti Köre két Doktorandusz Kiválósági Díjának átadására az Egyetem Dies Academicus ünnepségén került sor, 2013.november 16-án, a következő protokoll szerint.

Narrátor:

Tisztelt Vendégeink! A Semmelweis Egyetem több mint hatszáz aktív tagot számláló Baráti Körének egyik kiemelt célja, hogy anyagi eszközökkel is segítse az egyetemen tanuló tehetséges fiatalok szellemi és lelki nevelését, fizikai edzettségét, a kiemelkedő teljesítmények elérését. Ezért a Baráti Kör 2013-ban is meghirdette a megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, 4 évvel ezelőtt alapított Doktorandusz Kiválósági Díjat. A 100-100 ezer forint értékű díjat ebben az évben Dr. Nguyen Minh Tu és Dr. Timár Csaba nyerte el. A díjat dokumentáló emléklapot Dr. Monos Emil professor emeritus, a Baráti Kör elnöke és Dr. Némedy Edit főorvos, a Baráti Kör vezetőségi tagja adja át, kérem, fáradjanak az elnöki asztal elé.

(Dr. Monos Emil és Dr. Némedy Edit az elnöki asztal előtt lévő kisasztalhoz mennek, hogy átadják a díjakat.)

Dr. Nguyen Minh Tu az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet munkatársa, doktori témavezetője Dr. Sőti Csaba. Díjazott közleményében kimutatta, hogy a Hsp90 fehérje a zsírsejtek fejlődésének kritikus regulátora, amelynek hiányában destabilizálódik és lebomlik a PPARgamma nukleáris receptor, és megszűnik az általa irányított fehérjék expressziója. A közlemény a Nature csoporthoz tartozó, 8,3-as impakt faktorú Cell Death and Differentiation c. folyóiratban jelent meg.

Dr. Nguyen Minh Tu díját édesapja, Dr. Nguyen Van Chu veszi át.

Kérem Dr. Nguyen Van Chu-t, legyen szíves kifáradni és átvenni a díjat.

(Dr. Nguyen Van Chu átveszi a díjat az elnöki asztal előtt.)

Dr. Timár Csaba az Élettani Intézet munkatársa, doktori témavezetője Dr. Ligeti Erzsébet. Díjazott közleményében leírta a neutrofil granulocita-eredetű baktérium-ellenes hatású mikrovezikulumok keletkezését, és az eddig ismert mechanizmusoktól teljesen eltérő gátló hatásukat a baktérium-növekedésre. A közlemény a Blood című, 9 feletti impakt faktorú folyóiratban jelent meg.

Dr. Timár Csaba megbízásából, Kolonics Ferenc veszi át a díját, kérem, legyen szíves kifáradni.

(Kolonics Ferenc átveszi a díjat az elnöki asztal előtt.)


2013.11.18.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385