Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából rendezett egyetemi ünnepély keretében került sor a Baráti Kör ifjúsági díjainak átadására 2013. március 14-én a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében.


A Narrátor a következőket jelentette be:

A Semmelweis Egyetem több mint félezer tagot számláló Baráti Körének fő céljai között szerepel, hogy eszmei és anyagi eszközökkel segítse a tehetséges egyetemi ifjúság szellemi és lelki nevelését, fizikai edzettségét, elitteljesítményét. Ezért a Kör 2013-ban is meghirdette ifjúsági tagjai részére a "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatot.

Felkérem Dr. Monos Emil professzor urat, a Baráti Kör elnökét és Dr. Némedy Edit főorvos asszonyt, a Baráti Kör vezetőségi tagját, fáradjanak ki a díjak átadásához.

100eFt-os díjat nyert Dr. Szász A. Marcell, a II. sz. Patológiai Intézet munkatársa, az Európai Klinikai Onkológus Társaság 2013 márciusában, Spanyolországban megrendezett szakmai kurzuson való részvételének támogatására.

Ebben az évben is odaítélt a Baráti Kör vezetősége egy további - rendkívüli - ifjúsági díjat.


Dr. Godó Ferenc átveszi az emléklapot.


Dr. Godó Ferenc főigazgató úr kezdeményezésére a Baráti Kör összesen 100eFt-os díjjal jutalmazza a 2013. évi Korányi Frigyes Tudományos Fórum négy szekciójának 1-1 kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőjét.

Egyetemünk jelenlegi és korábbi munkatársai mellett a hallgatóit is szeretettel várja tagjai sorába a Baráti Kör!

(Dr. Monos Emil és Dr. Némedy Edit átadták a díjakat dokumentáló emléklapokat.)


2013.03.21.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385