A Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjainak ünnepélyes átadása2012. október 27-én a NET-ben a Dies Academicus keretében került sor a PhD fokozatot szerzett 106 jelölt ünnepélyes doktorrá avatására s ehhez kapcsolódóan a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjainak átadására is. A narrátor a következő szöveggel vezette be a díjak átadását:

"Tisztelt Vendégeink! A Semmelweis Egyetem közel félezer aktív tagot számláló Baráti Körének egyik kiemelt célja, hogy anyagi eszközökkel is segítse az egyetemen tanuló tehetséges fiatalok szellemi és lelki nevelését, fizikai edzettségét, a kiemelkedő teljesítmények elérését. Ezért a Baráti Kör 2012-ben is meghirdette a megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, 3 évvel ezelőtt alapított Doktorandusz Kiválósági Díjat. A 100-100 ezer forint értékű díjat ebben az évben György Bence és Tóth Balázs nyerte el. A díjat, illetve az azt dokumentáló emléklapot Dr. Sótonyi Péter rector emeritus, a Baráti Kör elnökhelyettese és Dr. Monos Emil professor emeritus, a Baráti Kör elnöke adja át."

(Képes tudósítás az egyetemi honlap "Semmelweis Hírek" rovatában található.)


2012.10.29.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385