Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója alkalmából rendezett ünnepély keretében került sor a Baráti Kör ifjúsági díjainak átadására 2012. március 14-én, a Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében.Miközben a BK jubileumi emléktábláját vetítették,
a Narrátor a következőket jelentette be:

A Semmelweis Egyetem több mint hatszáz tagot számláló Baráti Körének fő célkitűzései között az élen szerepel a tehetséges egyetemi ifjúság szellemi és lelki nevelésének, fizikai edzettségének, elitteljesítményeinek anyagi eszközökkel is történő elősegítése. Ezért a Kör 2012-ben is meghirdette ifjúsági tagjai részére a "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatot. Felkérem Dr. Monos Emil professzor urat, a Baráti Kör elnökét és Némedy Edit főorvos asszonyt, a Baráti Kör vezetőségi tagját fáradjanak ki a díjak átadásához.

A 100eFt-os első díjat Dr. Bikov András PhD hallgató (Pulmonológiai Klinika) nyerte el az Amerikai Tüdőgyógyász Társaság (American Thoracic Society) 2012. május 18-23. között San Franciscoban megrendezésre kerülő kongresszusán történő részvétele támogatására.

A 80eFt-os második díjat Dr. Toldi Gergely PhD hallgató (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) kapja a 2012. március 18-21. között Davosban (Svájcban) megrendezésre kerülő "VI. World Immune Regulation Meeting" elnevezésű konferencián történő részvétele támogatására.

Kérem a díjazottakat, hogy vegyék át a díjat igazoló Emléklapot.

Ez évben is odaítélt a Baráti Kör vezetősége további két - rendkívüli - ifjúsági díjat.

A Semmelweis Egyetem kollégiumainak főigazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör összesen 100eFt-os díjjal jutalmazza a 2012. évi Korányi Frigyes Tudományos Fórum négy szekciójának 1-1 kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőjét. Kérem Főigazgató urat, hogy vegye át az Emléklapot.

Egyetemünk Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója, Dr. Kiss Kálmán kérésére a Baráti Kör 200eFt-ot biztosít egyetemi hallgatóink testnevelésének és szabadidő sportjának fejlesztésére. Kérem Igazgató urat, hogy vegye át az Emléklapot.

A Baráti Kör, 20 éves fennállása alkalmából, 2009-ben még további 2-2 díjat alapított kiváló PhD hallgatók, ill. a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programhoz tartozó diákok részére. Ezek átadására az őszi egyetemi ünnepeinken kerül sor. Egyetemünk hallgatóit is várja tagjai sorába a Baráti Kör!


2012.03.23.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385