A Baráti Kör ifjúsági díjainak átadása a Semmelweis Egyetem Március 15. alkalmából tartott 2011. évi ünnepélyénNemzeti ünnepünk alkalmából - immár hagyományosan - adtuk át a Semmelweis Egyetem Baráti Körének három ifjúsági díját dokumentáló emléklapokat, ezúttal összesen négyet.

A Baráti Kör fő célkitűzései között az élen szerepel tehetséges egyetemi ifjúságunk szellemi és lelki nevelésének, fizikai edzettségének elősegítése anyagi eszközökkel is. E törekvésünket egyaránt támogatják szponzorok, hazai és külföldi - közel félezer fős - tagságunk, valamint Egyetemünk vezetése.

Néhai Dr. Balázs Dezső 10 millió Ft-os adományának kamataiból 2011-ben is meghirdettük a "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatot ifjú tagtársainknak. Öröm számunkra, hogy elismerésre méltó pályázatok érkeztek.

A 100 eFt-os első díjat Dr. György Bence PhD hallgató (Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete) nyerte el a Baltimore-ban (USA) megrendezésre kerülő CYTO 2011 elnevezésű nemzetközi kongresszuson történő részvétele támogatására.

Ugyancsak nemzetközi kongresszuson, a Genfben (Svájc) tartandó Joint Congress of SOE/AAO 2011 történő részvétel támogatására kapja Dr. Tátrai Erika PhD hallgató (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika) a 80 eFt-os második díjat.

A támogatottak élménybeszámoló tartására is fognak lehetőséget kapni a Baráti Kör egyik klubestjén.

Ez évben is odaítélt a Baráti Kör Vezetősége további két - rendkívüli - ifjúsági díjat.

A Semmelweis Egyetem kollégiumainak főigazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 4x20 eFt-os díjjal jutalmazza a 2011. évi Korányi Frigyes Tudományos Fórum négy szekciójának 1-1 kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőjét.

Egyetemünk Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója, Dr. Kiss Kálmán kérésére a Baráti Kör 200 eFt-ot biztosít egyetemi hallgatóink testnevelésének és szabadidő sportjának fejlesztésére.

A Baráti Kör, 20 éves fennállása alkalmából, 2009-ben még további 2-2 díjat alapított kiváló PhD hallgatók, ill. a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programhoz tartozó diákok részére. Ezek átadására az őszi egyetemi ünnepeinken kerül sor.

Dr. Némedy Edit
a Baráti Kör elnökségének tagja
Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


Letölthető anyag


2011.03.20.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385