Orvosegyetem 1956 Történelmi Emlékbizottság alakultMéltó módon emlékezni és megemlékezni a velünk megesett sorsfordító eseményekre hitem szerint morális s egyben hazafias kötelességünk. Miért? Többek között azért, mert ez az egyik meghatározóan fontos - gyakran rögös - útja a hiteles, történelmi emlékezés kimunkálásának. Mert ez az út közösségi identitásunk fennmaradásának, létünk és kultúránk megtartásának, továbbépítésének egyik nélkülözhetetlen feltétele. Meggyőződésem, hogy igaz ez minden egészséges, jövőjével törődő közösségre nézve - legyen munkahelyi, családi, baráti, vagy az egész nemzet.

E kötelességérzet - amelyben meggyőződésem szerint a Semmelweis Egyetem Baráti Körének tagsága is osztozik - késztetett bennünket arra, hogy indítványozzuk, alapítsunk "Orvosegyetem 1956 Történelmi Emlékbizottságot". Az Emlékbizottság serkenti és segíti összegyűjteni - különösen a még élő tanúktól - a szóbeli, írott és egyéb dokumentumokat arról, hogy miként élték meg egyetemünk hallgatói, klinikus és elméleti oktatói, kutatói, és más munkatársai ötven évvel ezelőtt az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc sorsfordító napjait. Az a benyomás is motiválta ezt az indítványt, hogy az országos jubileumi megemlékezések során az egészségügyiek önfeláldozó teljesítménye nem kapott méltó figyelmet.

A Baráti Kör 2006. december 11-i Közgyűlése egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Az Emlékbizottság alapító tagjai, az előterjesztő mellett,

Sótonyi Péter MD, akadémikus, egyetemi tanár, rector emeritus,

Rosivall László MD, MTA doktor, egyetemi tanár, rector emeritus,

Molnár László PhD, a Semmelweis Egyetem

Központi Levéltárának vezetője, aki a jegyző funkciót is vállalná.

Az összegyűjtött anyagot, megfelelő szakértői kontroll mellett, a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárában helyezzük el a Baráti Kör fondján belül. Így a Levéltár biztosítja az anyag hosszútávú fennmaradását és jogszabályok szerinti hozzáférhetőségét. Az eredményről alkalmas időkben beszámolunk a Baráti Kör fórumain.

Kérjük mindazokat, akik a fenti célkitűzéssel egyetértenek, s szellemének megfelelő írásos és/vagy képi dokumentummal rendelkeznek, beleértve személyes visszaemlékezést is, szíveskedjenek jelezni dr. Molnár Lászlónak (telefon: 459-1500/5063, vagy 5253; e-mail: lmolnar@rekhiv.sote.hu).

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


2006.12.16.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385