A Semmelweis-emlékév első eseménye EgyetemünkönÖrömmel tájékoztatom a Baráti Kör honlapjának olvasóit arról, hogy 2015. január 13-án este megtörtént az első Semmelweis-emlékévi esemény egyetemünkön: a Semmelweis Történelmi Emlékséta, a Baráti Kör és az Alumni Iroda szervezésében, Horosz Áron igazgató vezetésével, a Semmelweis-év Emlékbizottság támogatásával. Egyetemi "belső" emlékséta volt ez. Az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán Dr. Szabó Attila igazgató professzor fogadott bennünket megtisztelő módon, s Dr. Cserháti Endre professzor emeritus adott igen színvonalas tájékoztatást a klinika különleges történelmi értékeiről, kapcsolva azokat az "anyák és a csecsemők megmentőjének" életművéhez. Semmelweis Ignác klinikájának jogutódja az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ahol Dr. Rigó János igazgató professzor (az Emlékbizottság tagja) fogadta a séta résztvevőit vendégszerető barátsággal, s vezetett végig bennünket a klinika történetének fő lépcsőin értékes dokumentumok bemutatásával (Semmelweis híres könyvének eredeti kiadású példányát kézbe is vehettük!).

Az év folyamán további Semmelweis-emléksétákat is tervezünk. Kérem, kövesse a Semmelweis-emlékév híreit, s vegyen részt a rendezvényeken.

Nagyrabecsüléssel és barátsággal,


Prof. emer. Dr. Monos Emil,
a Baráti Kör és a Semmelweis-év Emlékbizottság elnöke

2015.02.11

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385