Idősödés-tudományÖrömmel tudatjuk, hogy megjelent dr. Boga Bálintnak, a Semmelweis Egyetem Baráti Kör egyik alapító tagjának, jelenleg is ügyvezető titkárának „Pillantás a dombról (válogatott fejezetek az idősödés-tudomány területéről)” című, széles ismereteket tartalmazó könyve.

„Dr. Boga Bálint könyve sokoldalúan mutatja be az időskor sajátos problémáit a velük foglalkozó tudományos eredményekkel együtt. Elméleti fejtegetései sokoldalúak, az egészségügy biológiai, pszichológiai, szociális tárgyalása segíti az összefüggések megértését. Nem véletlenül: az emberi életet egészében (holisztikusan) nézi, ezért tudja meggyőzően feltárni a változásával járó tünetegyütteseket (szindrómákat). Könyve nemcsak az idősekkel foglalkozó orvosoknak, szakápolóknak és szociális dolgozóknak ad hasznos tájékoztatást, de azoknak a már idős, vagy még csak idősödő embereknek is, akik úgy érzik, érdekeltek e korosztály problémáinak alaposabb megértésében, és azoknak, akik családtagként vagy egy társadalmi szervezet tagjaként állnak kapcsolatban idősekkel.”

Maróti Andor, ELTE Közművelődési Tanszék ny. docense - Részlet az előszóból.

A könyv 19 fejezetben, 500 oldalon a következő témákat elemzi: a gerontológia lényege, az öregedés filozófiai megközelítése, a biológiai öregedés jelenségei, betegségek időskorban, idősek egészségügyi ellátásának jellegzetességei, pszichoszomatika időskorban (Bálint-csoport), a technika szerepe idősek számára, tanulás időskorban, a fizikai és szociális élettér, életminőség, a különböző társadalmi szektorok szerepe az idősek életvitelében, fizikai és szellemi aktivitás kapcsolata, age-izmus (idősek diszkriminációja), a biztonság kérdésköre, az életre visszatekintés folyamata és értelme (narratív identitás), krízishelyzetek időskorban, a szociális otthonba kerülés problémája, felnőtt gyerek halála, az élet végének közeledése.

Kiadó: United p. c. (Ausztria)
Forgalmazza: Líra Zrt. (boltjaiban és on-line), interneten egyéb megrendelési hely is található.


2015.02.11

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385