Egyetemünk elhunyt tanszékvezető tanárainak kegyeleti adattára (kérés)Dr. Anderlik Piroska professzor asszony (a Baráti Kör vezetőségi tagja) kezdeményezésére, és egykori rektoraink nyughelyeit feltáró kutatásait folytatva, egyetemünk levéltára összeállította az elhunyt tanszékvezető tanárok kegyeleti adattárát egészen 1770-ig visszamenően. A munka célja az életrajzi adatok (születés és halál helye, ideje) összegyűjtésén túl tanáraink nyughelyeinek feltárása, elsősorban kegyeleti célokból. Reményeink szerint az adattár lehetőséget teremt egykori tanáraink emlékének ébren tartására, ünnepi alkalmak, megemlékezések méltó lebonyolítására, illetve a leszármazott nélkül maradt tanárok nyughelyeinek gondozására.

Mivel az adatgyűjtés számos objektív akadályba ütközik, ezúton szeretnénk olvasóink segítségét is kérni. A táblázatban sárgával jelöltük meg azokat az adatokat, melyek hiányoznak vagy pontosításra szorulnak. A nyughelyekről is viszonylag kevés adattal rendelkezünk (44%), itt már az is nagy segítség, ha valaki a temetőt meg tudná jelölni, ahol egy-egy sírt keresni lehet. A hozzátartozók elérhetőségét is szívesen vesszük, akik nyilván pontosabb információkkal szolgálhatnak. Az adattárba csak olyanok nevét vettük fel, akiknek elhunytáról biztos értesülésünk volt. Ennek folytán lehetséges, hogy bizonyos személyek "kimaradtak" a névsorból. Ilyen irányú kiegészítéseket is várunk.

Kérjük, hogy kiegészítő adataikkal, információikkal keressék dr. Molnár Lászlót, egyetemünk levéltárának vezetőjét ezen a drótposta címen, vagy a 459-1500/55063, illetve a 30/541-7156 telefonszámokon.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.


Letölthető anyag


2015.01.23

Dr. Monos Emil,
a Baráti Kör elnöke

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385