Semmelweis Egyetem Galéria

 

Plósz Pál

 

(Pest, 1844-Budapest, 1902)

Orvosi tanulmányait 1862-ben Bécsben kezdte, majd a pesti egyetemen folytatta, ahol 1867-ben szerezte meg az orvosdoktori oklevelét. Pályáját a Szent Rókus kórházban kezdte gyakornokként. 1869-1872 között Wagner János belgyógyászati klinikáján volt kinevezett gyakornok. Eközben az 1869/70. tanévet Tübingenben töltötte főleg Hoppe-Seyler laboratóriumában, ahol élet- és kórvegytannal foglalkozott. 1871-ben ebben a tárgykörben magántanári képesítést nyert a pesti Orvoskaron. 1872-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemre kapott nyilvános rendes tanári kinevezést, de mielőtt 1873-ban megkezdte volna tanári tevékenységét, Heidelbergben Kühne tanár intézetében képezte tovább magát. Még ugyanezen évben a pesti egyetemen rendkívüli, majd 1882-től rendes tanári kinevezést kapott. 1880-ban az MTA levelező tagjává választotta, alapítása óta tagja volt az Igazságügyi Orvosi Tanácsnak.