Főoldal / Teljes névlista a-z / Plenck József

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Plenck József

 

(Bécs, 1739 - Bécs, 1807) Sebészet (1770)

Sebész- és szülészmesteri tanulmányait a bécsi egyetemen végezte el 1763-ban, orvosi oklevelet nem szerzett. Már 1758-tól a hadsereg tagja tábori sebészként. Tanulmányai befejeztével Baselben tartott bonctani, sebészeti és szülészeti előadásokat. Jelentős irodalmi munkásságot fejtett ki, számos tankönyvet is írt. Valószínűleg ezzel hívta fel magára Gerard van Swieten, a nagyszombati orvosi fakultás megszervezőjének figyelmét. Így lett 1770-ben a nagyszombati egyetemen a gyakorlati sebészet első tanára. Emellett hathetes kurzusokban szülészetet és szemészetet is előadott. Legjelentősebb munkáját, a dermatológiai témájú "Doctrina de morbis cutaneis"-t 1776-ban Nagyszombatban írta. Egészen 1782/83-ig működött az akkor már Budára települt egyetemen, majd innen a bécsi Josephinumba (katonai sebészképző akadémia) kapott kinevezést a sebészet, vegytan és növénytan tanárának. Ezen kívül a katonai gyógyszertárak igazgatója, a hadsereg fősebésze, királyi tanácsos, illetve a Josephinum titkára is volt. 1797-ben magyar nemességet kapott. E jeles tehetségű férfiú csak azért nem viselt dékáni, illetve rektori tisztséget, mert orvosi oklevél híján ezekre nem volt megválasztható. /kép lelőhelye: SOTE-levéltár 318. fond/