Semmelweis Egyetem Galéria

 

Kelen Béla

 

(Tamási, 1870. XII. 12. – Budapest, 1946. IV. 2.)

Tolna megyei orvos családból származott. Orvosi oklevelét 1893. október 22-én a budapesti Orvoskaron szerezte. Már 1893-tól a Kórbonctani Intézetben gyakornokoskodott, majd ugyanitt lett tanársegéd Scheuthauer, később Pertik mellett. Két éves tanulmányutat tett. Berlinben Thierfeldernél élettani kémiával, a párizsi Pasteur Intézetben. Bakteriológiával foglalkozott. Édesapja halála miatt azonban fel kellett hagynia a kutató-orvosi pályával és praktizálni kezdett. 1909-ben megalapította I. sz. Női Klinika Röntgen-therápiás osztályát. 1915-ben az egyetem magántanárrá habilitálta az aktinotherápia tárgykörében. 1916-ban, Alexander Béla halála után vette át a kettéosztott Egyetemi Központi Röntgenintézet egyik felének (I. sz. Központi Röntgen Intézet) vezetését. A világháború idején két nagy hadikórház (Pénzintézetek Hadikórháza, Zita-barakkórház) röntgenosztályát is vezette. 1922-ben rendkívüli, majd 1929-től 1942-es nyugalomba vonulásáig a röntgenológia nyilvános rendes tanáraként működött az egyetemen. Munkásságában jelentős helyet foglalnak el az expozíciós idő meghatározására, a puha sugarak kiszűrésére, a sugárhomogenitásra, a százalékos mélydózisra és a dozimetriára vonatkozó kutatásai. Kelen és Elischer Gyula nevéhez fűződik a röntgenológia önálló tudományszakként való hazai elismertetése valamint, hogy a VKM az orvoskarokon önálló röntgen-tanszékeket alapított. Több tankönyvet írt, szorgalmazta a hazai röntgenkészülékgyártást (Martin és Sigray műszergyár). 1922-ben megalapította a Magyar Orvosok Röntgen Egyesületét, majd 1926-ban a Magyar Röntgen Közlönyt, melynek 16 éven át volt felelős szerkesztője. Budapest 1945-ös ostroma fizikailag is rendkívül megviselte. Kiújultak régi szívpanaszai, melyek egy év múlva halálát okozták.

(Főbb munkái: Gyógyítás Röntgen-, Rádium- és ibolyántúli sugarakkal. Természettudományi Társulat, Bp. 1923.; Röntgenológia orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára. Egyetemi Nyomda, Bp. 1928.; A röntgenológia alapvonalai. Orvosi Könyvkiadó, Bp. 1934.)