Semmelweis Egyetem Galéria

 

Zoltán Imre

 

(Budapest, 1909. december 12. - Budapest, 2002. március 21.)

Dékán: 1963/64 – 1966/67

Budapesten született, édesapja városi tisztviselő volt. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, 1933. szeptember 30-án avatták orvossá. Egyetemi évei alatt a Farkas Géza vezette Élettani Intézetben gyakornokoskodott, majd az oklevél megszerzése után a Frigyesi József vezette I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kapott tanársegédi állást. 1945 áprilisától elsőként töltötte be az MKP egyetemi szervezetének titkári tisztét. 1946. február 11-től a párhuzamos női klinika adjunktusa, majd 1947 áprilisától megbízott vezetője lett. Egyetemi tanári és egyben igazgatói kinevezését 1950. szeptember 23-án kapta meg. 1952-ben az orvostudományok kandidátusa, 1961-ben az orvostudományok doktora fokozatot érte el. 1970-től másodállásban ellátta az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet igazgatói tisztét is. Szerepet vállalt a szakmai közéletben. 1957-1975 között elnöke, majd 1975-től örökös tiszteletbeli elnöke volt a Magyar Nőorvosok Társaságának, a MOTESZ-nek 1966-1972 között első főtitkára, később (1983-1985) elnöke volt. 1970-1973 között a Nemzetközi Nőorvos Szövetség elnöki tisztét töltötte be. Orvostörténelemmel is foglalkozott, Semmelweisről monográfiát is írt. Számos kitüntetés tulajdonosa (pl. Magyar Népköztársaság Érdemérem arany fokozata - 1951, Munkaérdemrend arany fokozata - 1966, 1969, 1977, Szocialista Magyarországért Érdemrend - 1979, Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje - 1995 stb.), és több szakmai szervezet tisztségviselője. 1981-ben vonult nyugállományba. 1963-1967 között az Általános Orvostudományi Kar dékánja, 1967-1973 között két ciklusban az egyetem rektora volt. Az ő javaslatára vette fel az egyetem Semmelweis nevét 1969-ben.

(Főbb munkái: Nőgyógyászati műtéttan. Bp., 1949., 2. átdolg. kiadás /Ferkó Sándorral/ 1967.; Szülészet. Bp., 1951.; Nőgyógyászat. Bp., 1953.; A császármetszés a mai szülészet keretében. Bp., 1962.; Semmelweis élete és munkássága. Bp., 1966., angolul 1966.; Szülészet. Bp., 1978.; Nőgyógyászat – egyetemi tankönyv. Bp., 1975.)