Főoldal / Teljes névlista a-z / Margó Tivadar

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Margó Tivadar

 

(Pest, 1816. III. 5. – Pusztaszentlőrinc (ma Pestszentlőrinc) 1896. IX. 5.)

Orvosi tanulmányai mellett filozófiai és természettudományi előadásokat is látogatott a pesti és a bécsi egyetemeken. Végül Pesten szerzett bölcsészdoktori diplomát 1838-ban, majd két év múlva orvosit. 1841-ben, Bécsben sebészdoktori és szülészmesteri végzettséget tett. Ezután néhány évig a bécsi egyetemi klinikáként is szolgáló Allgemeines Krankenhausban dolgozott, majd 1842-ben tanársegédi állást vállalt Schordann Zsigmond mellett a pesti anatómiai intézetben. Az 1848/49-es szabadságharc alatt honvédorvosi szolgálatot teljesített. 1851-ben kapott egyetemi magántanári habilitációt a szövettan tárgykörében. Ez idő tájt helyettesként előkészítő természettudományi előadásokat tartott 1859-ig. Közben 1858-ban, Bécsben az izomrostok élettanát tanulmányozta. 1860 és 1862 között a kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézetben tanított, majd a pesti egyetemre hívták, ahol haláláig az állattan és az összehasonlító bonctan tanára volt. 1860-ban az Akadémia levelező, 1870-ben rendes, majd 1891-ben tiszteleti tagjává választották. Tagja volt az angol, az osztrák és a francia zoológiai társaságnak is. Alapvető szövettani kutatásokat végzett, és itthon az elsők között szegődött a darwinizmus hívévé. Sokat tett annak népszerűsítéséért, ellátogatott Darwinhoz, majd bevezetőt írt művének magyar fordítása elé. Magát a fordítást is ellenőrizte. Első állattani munkájában (1868) a degresszív, a későbbiekben (1876, 1883) a progresszív rendszert követte.

(Főbb munkái: Morbi lethales in clinico medico Perstinensi. Pest, 1840.; A puhányok izomrostjáról. Pest, 1861.; Az izomidegek végződéséről. Pest, 1862.; A tudományos állattan kézikönyve. Pest, 1868.; Darwin és az állatvilág. Pest, 1869.; A magyar gyógyszerkönyv. Pest, 1871.; Összehasonlító bonctani készítmények. Bp. 1873.; Charles Darwin élete, jelleme és irodalmi működése. Előszó Charles Darwin A fajok eredete c. művéhez. Bp., 1873-74.; Állatrendszertani táblázatok. Bp. 1876.; Budapest és környéke állattani tekintetben. Bp. 1879.; Az állatország rendszeres osztályozása. Bp. 1883.; A zoológia és az orvostudományok. Bp. 1892.)