Semmelweis Egyetem Galéria

 

Sauer Ignác

 

(Veszprém, 1801. október 2. - Pest, 1863. november 17.)

Dékán: 1859/60 - 1860/61

Gazdag kereskedőcsaládból származott, orvosi tanulmányait előbb Pesten (3 év), majd Bécsben végezte, ahol 1826-ban orvosdoktori, 1827-ben szülészmesteri oklevelet szerzett. Ezután Bécs több kórházában is megfordult (Allgemeines Krankenhaus, az árvaház kórháza), majd 1831-ben a kolerajárvány miatt az Udvari Haditanács Galíciába küldte. A járványt követve innen Bécsbe, majd Csehországba került. 1833-ban visszatért Bécsbe, ahol előbb a leopoldstadti fegyencház orvosa, majd Gross-Enzensdorf járási orvosa lett. 1837-től ismét Bécsben dolgozott a büntető törvényszéki kórház első orvosaként, mígnem 1842-ben a pesti orvoskartól kapott meghívást a különös kór- és gyógytan helyettes tanári állására. 1843-ban rendes tanári kinevezést kapott. Az első volt, aki beiktatási beszédét magyarul tartotta. 1848-ban országos főorvos volt, majd a felelős magyar kormány megalakítása után a nemzetőrség és a honvédség igazgató főorvosi tisztét is ellátta. Ezért 1849-ben egy évre elvesztette tanszékét. Az Akadémia 1859. december 15-én választotta levelező tagjának, székét „A népesedés akadályairól Magyarországban” című értekezésével foglalta el. A kopogtatás és hallgatózás eljárásainak meghonosítója. 1862-ben egy évre ismét országos főorvossá nevezték ki. Kétszer töltött be dékáni (1859/60 II. félév, 1860/61 I. félév), és egyszer rektori (1862/63) hivatalt. Rektorként arra törekedett, hogy az egyetemi tanerők számát magántanárok révén növelje és megőrizze az egyetem fennhatóságát saját birtokai felett.

(Főbb munkái: Dissertatio inauguralis medica de amaurosi. Vindobonae, 1826.; Der Typhus in vier Cardinalformen. Vindobonae, 1841.; Doctrina de percussione et auscultatione, quam juxta principia cel. D. Skoda concinnavit. Vindobonae, 1842.; Praelectiones e pathologia et therapia speciali medica. Editae ab eiusdem auditoribus I-VI.. Pestini, 1854–55.; Kórodai előadásai a keletindiai hányszékelésről. /Cholera ostindica./ Közli dr. Poór Imre. Kiadják a gyógyászat hallgatói. Pest, 1855.; Beszéd a m. kir. egyetem eddigi szellemi fejlődéséről és a fejlődést gátló okokról és azok elhárítási módjáról. Buda, 1863.)