Főoldal / Teljes névlista a-z / Zelkó Romána

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Zelkó Romána

 

(Budapest, 1968. május 16. -)

Egyetemi tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán végezte. 1991-ben gyógyszerészi diplomát, 1993-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett, 1995-ben gyógyszertechnológia, 2004-ben minőségbiztosítás szakvizsgát tett. Ph.D. fokozatát 1996-ban védte meg, 2003-ban gyógyszertechnológiából habilitált a Semmelweis Egyetemen. 2008-ban védte meg az "Amorf polimer segédanyagok fizikai öregedésének hatása a gyógyszerforma fizikai stabilitására" című akadémiai doktori értekezését, és szerezte meg az MTA doktora tudományos címet. 1996-1999 között több ösztöndíjas tanulmányutat tett a Genti Egyetem Gyógyszertechnológiai Laboratóriumában,1999-ben elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíját. Több mint 140 folyóirat-közleménye jelent meg, 6 könyvfejezet és 5 könyv társszerzője, az Acta Pharmaceutica Hungarica című folyóirat felelős szerkesztője, a FoNo VII. gyógyszerészi szerkesztőbizottságának, és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága Kémiai Albizottságának tagja. A Journal of Pharmaceutical Investigation, a Research and Reports in Transdermal Drug Delivery és az ISRN Pharmaceutics szerkesztő bizottságának tagja. Rendszeresen bírál kutatási területéhez kapcsolódó közleményeket különböző gyógyszerészeti és anyagtudományi folyóiratokban (Int. J. Pharm., Drug Dev. Ind. Pharm., AAPS PharmSciTech, J. Therm. Anal. Calorim., J. Pharm. Biomed. Anal., Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Carbohyd. Polym., J. Polym. Res., Polym. Int., Int. J. Biol. Macromol., Molecules), valamint vesz részt különböző pályázatok (OTKA, Nemzeti Technológia Program) értékelésében. Kutatási területe a gyógyszerkészítés során alkalmazott segédanyagok fizikai öregedési folyamatainak vizsgálata a relaxációs jelenségek (entalpia, térfogati relaxáció) követésével, azaz a segédanyag-öregedés molekulaszerkezeti hátterének tanulmányozása összefüggésben a segédanyagot tartalmazó gyógyszerforma stabilitásával. A pozitron élettartam spektroszkópiát először alkalmazta makromolekuláris gyógyszerhordozók és különböző gyógyszerformák mikroszerkezetének vizsgálatára a rendszer makroszerkezeti stabilitásának előrejelzésére.

A gyógyszerész graduális képzésben a Gyógyszertechnológia, Ipari gyógyszertechnológia, Gyógyszerügyi szervezéstan tantárgyak keretében tart különböző témakörökben előadásokat. Rendszeresen előadója a szakgyógyszerész-képzés és továbbképzés tanfolyamainak. "Minőségbiztosítás gyógyszerészeti szempontjai" címmel Ph.D. kurzust vezet, valamint 2008-tól előadást tart a "Nanorendszerek az élettudományokban" című kötelezően választható kurzuson "Makromolekuláris gyógyszerhordozók" címmel. Irányítása mellett 6 megvédett Ph.D. értekezés született, 2 hallgatója védés előtt áll és jelenleg 5 hallgató munkáját irányítja. Több Ph.D. értekezés bírálója, bíráló bizottsági tagja, valamint habilitációs eljárások véleményezője.

2003 és 2009 között a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánhelyettese, 2003-tól az Egyetem Szenátusának választott tagja, 2005-től az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatója, 2007-től az Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottságának társelnöke, 2010-ben az Egyetem Habilitációs Bizottságának tagjává választották, 2013. július 1-től a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

Tagja az MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának, a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottságának, 2007-től a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Komplex Bizottságnak, 2012-től pedig a Kémiai Doktori Bizottság tagja.

1996-tól 2000-ig az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztály titkára, 2000-től pedig a Szakosztály vezetőségi tagja. 2009-ben a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium, 2011-ben pedig a Kórházi klinikai gyógyszerészet szakmai kollégium tagozat tagjává választották. 2007 óta a European Pharmacopoeia Commission FRC Working Group magyarországi képviselője. Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet titkári feladatát 1999 óta látja el.

1998-ban Rektori dicséretben, 2003-ban a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója, 2011-ben Hugonnai Vilma Emlékérem és Jutalomdíj kitüntetésben részesült. Kutató munkáját 2006-ban Sanofi-Aventis Magyar Kutatási Díjjal, 2007-ben az Aesculap Alapítvány kiváló kutatói díjával ismerték el.

Főbb munkái:

Szakonyi G, Zelkó R

Prediction of oral disintegration time of fast disintegrating tablets using texture analyzer and computational optimization

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 448:(2) pp. 346-353. (2013)

Szabó B, Sebe I, Kállai N, Süvegh K, Zelkó R

Comparison of the micro- and macrostructural characteristics of biopolymer cast films

EUROPEAN POLYMER JOURNAL 49:(9) pp. 2422-2425. (2013)

I Sebe, B Szabó, ZsK Nagy, D Szabó, L Zsidai, B Kocsis, R Zelkó

Polymer structure and antimicrobial activity of polyvinylpyrrolidone-based iodine nanofibers prepared with high-speed rotary spinning technique

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 458:(1)pp. 99-103. (2013)

Kiss D, Süvegh K, Zelkó R

The effect of storage and active ingredient properties on the drug release profile of poly(ethylene oxide) matrix tablets

CARBOHYDRATE POLYMERS 74:(4) pp. 930-933. (2008)

Zelko R, Orban A, Suvegh K

Tracking of the physical ageing of amorphous pharmaceutical polymeric excipients by positron annihilation spectroscopy

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 40:(2) pp. 249-254. (2006)

Zelko R

Effect of poloxamer on the solubility coefficient of water and enthalpy recovery of cast poly(vinylpyrrolidone) films

POLYMER DEGRADATION AND STABILITY 87: pp. 355-359. (2005)

Zelko R, Süvegh K

Correlation between the release characteristics of theophylline and the free volume of polyvinylpirolidone

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 24: pp. 351-354. (2005)

Zelko R, Süvegh K

Comparison of the enthalpy recovery and free volume of polyvinylpyrrolidone during anomalous glassy to rubbery transition

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 21: pp. 519-523. (2004)

Zelko R, Orban A, Suvegh K, Riedl Z, Racz I

Effect of plasticizer on the dynamic surface tension and the free volume of Eudragit systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 244: pp. 81-86. (2002)

Suvegh K, Zelko R

Physical ageing of polyvinylpyrrolidone under different humidity conditions

MACROMOLECULES 35:(3) pp. 795-800. (2002))