Semmelweis Egyetem Galéria

 

Gera István

 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1972-ben végezett summa cum laude menősítéssel. 1972-től-1997 ig a SOTE Szájsebészeti Klinikájának Parodontológiai Osztályán dolgozott. 1975-ben nyert fogszakorvosi képesítést. 1975-től 1983-ig tanársegéd, 1983. és 1991. között adjunktus, 1991-től pedig docens volt. 1997 január 1. július 1. között az újonnan alakult Parodontologiai Klinika megbízott igazgatói teendőit látta el. 1997. július 1-től a Parodontológiai Klinika igazgatója . 1997. szeptember 1-ei hatállyal nevezték ki egyetemi tanárnak.

Fő kutatási és oktatási területe a parodontológia. Eddig több mint 60 tudományos közleménye jelent meg. Ennek közel egyharmada angol nyelven

1993-ben és 2003-ban elnyerte a SOTE Kiváló Oktatója I. fokozatát. 1999 -2003 között Széchenyi ösztöndíjas volt. Három alkalommal volt hosszabb ideig külföldön tanulmányúton . Az első amerikai tanulmányút során 1983-85 között az USA béli University of Connecticut Fogorvosi Fakultásán residentként két évet töltött el. Itt fogászati és parodontológiai szakképzésben részesült és megszerezte az amerikai általános fogorvosdoktori szakképesítést (certificate). További két alkalommal mint vendég professzor dolgozott ugyanennek az egyetemnek a kutató laboratóriumaiban. Az itt végzett munkája alapján 1990-ban védte meg kandidátusi disszertációját és 1996-ban habilitált .

1990 július 1-től az angol nyelvű oktatásért felelős egyetemi Operatív Bizottság fogorvoskari képviselője. 1992-1998 között a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese volt. 1996 októberétől az MFE főtitkára és 2001-től a Magyar Parodontologiai Társaság elnöke. Több nemzetközi tudományos szervezetnek tagja ill. a magyar fogorvos társaságok hivatalos képviselője. 2004. szeptember 1-től a Fogorvostudományi Kar dékánja.