Főoldal / Teljes névlista a-z / Noszál Béla

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Noszál Béla

 

(Budapest, 1947. augusztus 5. - )

1972-ben szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. 1972 és 1994 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén dolgozott, ahol mindvégig részt vett a gyógyszerészképzésben, több éven keresztül az általános kémia tárgy előadójaként. Emellett 12 éven át volt az analitikai kémia tárgyának előadója biológushallgatók részére. Egyetemi doktori, kandidátusi, ill. akadémiai doktori értekezését 1975-ben, 1981-ben ill. 1993-ban védte meg, utóbbit Biomolekulák mikrospeciációja címmel. 1979/80-ban a Virginiai Egyetemen, 1989/90-ben, 1991-ben és 1995-ben a Kaliforniai Egyetemen töltött hosszabb tanulmányutat, összesen mintegy 3 év időtartamban.

1994 óta a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetének igazgatója, 2002 óta a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. Habilitációt gyógyszerészi kémia tárgykörben a Semmelweis Egyetemen és általános kémia tudományterületen az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett.

Kutatási területe a bio- és gyógyszermolekulák szervezetbeni sorsát befolyásoló fizikai-kémiai és szerkezeti paraméterek maghatározása, új paraméterek bevezetése, valamint e molekulák analízise. E tárgykörökben megjelent eddigi mintegy 110 eredeti közleményének java a kémiai és gyógyszerészeti tudományok legrangosabb folyóirataiban látott napvilágot (J. Am. Chem. Soc., J. Phys Chem., J. Org. Chem., Anal. Chem., J. Med. Chem., Pharm. Res., J. Pharm. Sci., stb.)

Elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának, főszerkesztője az Acta Pharmaceutica Hungarica című folyóiratnak. Tanácskozási jogú tag a Magyar Tudományos Akadémia Orvostudományi Osztályán, korábban 2 cikluson keresztül volt közgyűlési doktor képviselő a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztályán.