Főoldal / Teljes névlista a-z / Rácz István

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Rácz István

 

(1933. szeptember 15. -) 1990/91-1995/96 GYOK

Gyógyszerész diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Karán szerezte 1956-ban. Röviddel ezt követően a Gyógyszerészeti Intézet munkatársa lett, ahol tanársegéd, adjunktus, docens, majd professzor beosztást nyert el. Intézetvezetővé 1980-ban nevezték ki. A tudományok doktora fokozatot 1988-ban nyerte el. Munkássága során továbbfejlesztette a klasszikus gyógyszer-technológia tudományterületét és számos újszerű elméleti és gyakorlati vonatkozást dolgozott ki a preformulálás, gyógyszerstabilitás, gyógyszertervezés vonatkozásában. Több száz tudományos közleménye, számos szabadalma, jegyzete, könyvfejezete jelent meg. Több kiadást ért meg a három kötetes Dr. Rácz István, Dr. Selmeczi Béla: Gyógyszer-technológia című egyetemi tankönyv. Az intézet vezetése mellett 1990-től két cikluson (hat éven) át a kar dékáni teendőit is ellátta. Tanítványai közül sokan szereztek elismertséget a gyógyszertechnológia területén és nyertek el tudományos fokozatot az általa megalapozott tudásanyag és felkészítés hasznosításával. Pályázati tevékenységével nagyban hozzájárult az intézet műszerparkjának fejlesztéséhez, mellyel megvalósíthatóvá vált modern technológiák alkalmazása a kutatási és oktatási munkában. Az ötéves gyógyszerészképzés keretében jelentősen bővítette a kötelezően választható tárgyak körét, így megalapozta a nagyipari gyógyszerkészítés, a gyógyszerinnováció tantárgyak oktatását. Jelentősen modernizálta a biofarmácia-farmakokinetika tantárgy graduális oktatását, melynek keretében az országban elsőként dolgozta ki munkatársaival az in vitro – in vivo biofarmáciai gyakorlatokat. Az újrendszerű doktorképzésben (PhD képzés) a Gyógyszerész doktori iskola egyik programvezetőjeként tevékenykedett. A Magyar Tudományos Akadémián részt vett egy – a gyógyszerészettel foglalkozó - önálló osztályközi, komplex bizottság létrehozásában. Az intézetvezetői teendőket mintegy 20 évig látta el a Gyógyszerészeti Intézet élén. Életműve elismeréseként a „Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje” fokozatot kapta 2003-ban. Emeritus professzorként jelenleg is az intézet tagja..