Főoldal / Teljes névlista a-z / Zelles Tivadar

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Zelles Tivadar

 

(Szombathely, 1937- )

Középiskoláit Szombathelyen végezte, majd egy évet segédmunkásként dolgozott, míg 1956-ban felvették a Budapesti Orvostudományi Egyetem újonnan alakult Fogorvostudományi Karára. Hamarosan a Kórélettani Intézet diákköröse, illetve Népköztársasági ösztöndíjas lett. 1961-ben „summa cum laude” minősítéssel végzett. Ezután a Kórélettani Intézetbe került központi gyakornokként. 1964-től tanársegéd, 1971-től adjunktus. 1972-ben létrehozta az Orálbiológiai Tanszéki Csoportot a Kórélettani Intézetben. 1974-től a Fogorvostudományi Karon a kórélettan előadója. 1978-ban az Egészségügyi Minisztérium létrehozta a Fogorvostudományi Kar Orálbiológiai Csoportját, egyidejűleg munkatársaival együtt a Fogorvostudományi Kar állományába kerültek. Adjunktusi kinevezésekor, önállósodva, a kísérletes sztomatológia felé fordult és a nyálmirigyek enzimtermelésével, a fehérjék szekréciójával, később pedig a parotis hypertrophia és a sejtproliferáció témájával kezdett foglalkozni. Laboratóriumában nagyszámú fogorvoshallgató-diákkörös dolgozott, akik közül közel húszan a kar oktatói lettek. Ekkor alakult ki körülötte a későbbi Orálbiológiai Tanszék oktatógárdájának a magja is. Ebben az időszakban került be a szakmai közéletbe is. Nyolc éven keresztül az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke volt. A tudományos diákkörök irányításában végzett munkájáért 1972-ben az “Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést kapta. 1974-től docens, majd 1980-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 1989-ben megbízták az akkor létrehozott Orálbiológiai Tanszék vezetésével. Az Amerikai Egyesült Államokban a Connecticut-, az Alabama- és a Florida Egyetemen összesen több mint két évet, a koppenhágai Royal Dental College-ban három hónapot töltött kutatással. A nyálmirigykutatás témakörében több külföldi egyetemen és kutatóintézetben tartott szemináriumot, köztük Bethesdában a National Institute of Dental Research-ben (NIDR). Eddig két nemzetközi szimpóziumot szervezett. Több magyar és három nemzetközi társaságnak a tagja. Tagja az Archives of Oral Biology Advisory Board-nak, valamint a Fogorvosi Szemle Szerkesztőbizottságának. Tagja illetve tagja volt az MTA, az ETT, az MKM egy-egy szakbizottságának és az OTKA egyik szakzsűrijének, valamint a Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának és a Magyar Akkreditációs Bizottságnak. Az MTA doktora. 1977–1983 között, két ciklusban a FOK dékánhelyettesévé választották. 1998 és 2004 között két ciklusban a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának dékánja volt. 1987-ben a fogorvosi szakma legmagasabb kitüntetését az Árkövy Emlékérmet, 2003-ban a Pro Universitate kitüntetést kapta meg a Semmelweis Egyetemen. 2004-ben a köztársasági elnök Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntette ki.