Főoldal / Teljes névlista a-z / Dénes József

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Dénes József

 

(Szolnok, 1939 - Budapest, 1999)

Fogorvosi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 1963-ban fogorvos doktorrá avatták summa cum laude minősítéssel. Hallgató korában a Biokémiai Intézetben demonstrátorként dolgozott, és részt vett a koleszterint vizsgáló munkacsoport vizsgálataiban. 1963-ban a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikán lett gyakornok, majd 1965-ben tanársegéd. Ugyanekkor szakorvosi vizsgát tett fog- és szájbetegségekből. 1979-ben kapta meg két ráépített szakorvosi képesítését gyermekfogászatból és fogszabályozásból. 1972-ben védte meg kandidátusi disszertációját „A rágóizomműködés elektromyographiás vizsgálata a fogazati rendellenességekkel kapcsolatban” témakörben. Először alkalmazta Magyarországon az electromyografiás diagnosztikát. Új módszereket dolgozott ki és alkalmazott a dysgnathiák sebészi-fogszabályozási kezelésére. Kidolgozta az amerikai eredetű multiband technikák hazai alkalmazási módszereit. Bevezette a 70-es években a „direct bonding” technikát. Három egyetemi tankönyve, 4 egyetemi jegyzete és 3 könyvrészlete jelent meg. 86 közleményt publikált magyar és idegen nyelven, ill. 105 előadást tartott hazai és nemzetközi fórumokon. Több mint 15 éven át rendszeresen tartott tantermi előadásokat német egyetemeken (Erfurt, Rostock, Jena, Würzburg, München). Klinikai munkája mellett 1969-től 1974-ig a Központi Stomatológiai Intézet osztályvezető főorvosaként is tevékenykedett. 1970-ben egyetemi adjunktusi, majd 1974-től docensi kinevezést nyert. 1980 július 1-től egyetemi tanár és a klinika igazgatója lett haláláig. 1983-tól 1986-ig dékánhelyettes, majd 1986-tól 1992-ig a Fogorvostudományi Kar dékánja volt.

1982-1986 között a Magyar Fogorvosok Egyesületének főtitkára. 1975 óta tagja az Országos Stomatológiai Szakmai Kollégiumnak. A Magyar Fogorvosok Egyesületében elnökségi tag, a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság elnöke volt. Részt vett a Fogorvosi Szemle szerkesztő bizottságának munkájában. Az állami záróvizsga rendszer bevezetése óta betöltötte a bizottság elnöki tisztét. 1994-től a Kar Klinikai Bizottságának elnöke. Mind a gyermekfogászat, mind a fogszabályozás tárgy szakvizsga bizottsági elnöke volt.

Tagja volt a Fogorvosok Nemzetközi Szövetségének (FDI), és több külföldi szakmai társaságnak. Kitüntetései: Ifjúságért Érdemérem (1984), Árkövy Emlékérem (1985), Kiváló Orvos (1988), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1992).