Főoldal / Teljes névlista a-z / Schuster János Konstantin

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Schuster János Konstantin

 

(Pécs, 1777. máj. 4. – Pest, 1839. máj. 19.)

Dékán: 1811/12 - 1812/13

Pékmester fiaként született. Gimnáziumba szülővárosában járt, ugyanitt végezte el a bölcseleti (1792-94) és jogi (1794-96) tanulmányokat is. Ezután jött Pestre, ahol 1796 és 1800 között orvoslást tanult, majd 1802. március 16-án szerzett orvosdoktori oklevelet. Ezt megelőzően, 1802. február 10-én a vegytani tanszéken lett segéd. 1805-től hosszabb németországi tanulmányutat tett, melynek során főleg Klaproth mellett dolgozott Berlinben. Visszatérve 1806. május 27-től 1808 szeptember 16-ig a gyógyszerészet korrepetítora Pesten, majd 1808. szeptember 26-tól rövid ideig a kolozsvári líceum tanára (vegytan, ásványtan és metallurgia). Még ugyanebben az évben, december 20-án kinevezték a pesti egyetemre a természetrajz tanárának. 1809-ben a nemesi felkelő sereg orvosaként súlyos tífuszon esett át. Winterl halála után, 1811. február 19-én átvette a vegytani tanszéket, de helyettesként botanikát is előadott 1817. május 21-ig, Haberle Károly kinevezéséig. Ez idő alatt a Nemzeti Múzeum természetrajzi gyűjteményének rendezését és lajtsromozását is elvégezte. 1831. február 20-án az Akadémia rendes tagjává választotta, különös tekintettel a vegytani magyar műnyelv megalkotása körül szerzett érdemeire. Foglalkozott még a magyar és keleti nyelvek összehasonlító nyelvészetével is. 1836. augusztus 1-jén Baranya megye táblabírájának hívta meg. Kétszer dékánná (1810/11, 1812/13), egyszer rektorrá (1821/22) választották. Temetésén tanítványai vállukon vitték szeretett professzorukat egészen a sírhelyig.

(Főbb munkái: Geschichte der Stadt Pesth. Pesth, 1806.; System der dualistischen Chemie des Professor Jak. Jos. Winterl I-II. Berlin, 1807.; Terminologia botanica. Budae, 1808.; De opio. Pesth, 1819. /névtelenül/; De iodo. Pesth, 1827. /névtelenül/; De ferro. Pesth, 1829. /névtelenül/; Pauli Kitaibel, Hydrographia Hungariae, praemissa auctoris vita. Pesth, 1829.; Gyógyszerek árszabása. Magyarországra és a hozzá kapcsolt tartományokra alkalmaztatva. Buda, 1829 és 1845. /Névtelenül. Magyar, latin és német szöveggel./; Kleiner chemischer Apparat. Pesth, 1829.; Gyógyszeres értekezések I-II. Pesth, 1829-30.)