Főoldal / Teljes névlista a-z / Ajtai Kovách Sándor

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Ajtai Kovách Sándor

 

(Kolozsvár, 1845. március 23. - Budapest, 1917. június 4.)

Dékán: 1896/97 - 1897/98.

Polgári családból származott, középiskoláit Kolozsvárott végezte. Orvosi tanulmányait a pesti egyetemen folytatta, itt avatták fel 1868. október 18-án. Ezután Arányi Lajos, a kórbonctan tanára vette maga mellé, ahol 3 éven át működött. Ezzel párhuzamosan a Szent Rókus-kórház, a kereskedelmi, a gyermekkórház, valamint a törvényszéki orvostani tanszék boncnoka. 1871-ben állami ösztöndíjjal hosszabb külföldi tanulmányutat tett, fél évet töltve Lipcsében Karl Friedrich Wilhelm Ludwig élettani, és Ernst Leberecht Wagner kórbonctani intézeteiben. Újabb félévi berlini tartózkodás, majd más egyetemek végiglátogatása után 1872-ben tért haza Kolozsvárra, ahol az újonnan szerveződő Ferenc József Tudományegyetemen az általános kór- és gyógyszertan rendkívüli, majd 1873-tól rendes tanárává nevezték ki. 1874 nyarán egy újabb külföldi út során törvényszéki orvostani intézeteket tanulmányozott. 1874/75-től Kolozsvárott a törvényszéki orvostan és orvosi rendészet tanára lett. Itt 4 éven át dékáni, 1881/82-ben rektori tisztséget is viselt. 1874 óta volt tagja az Országos Közegészségügyi Tanácsnak, majd az Igazságügyi Orvosi Tanácsnak is. 1882-ben Budapestre hívták a törvényszéki orvostan tanárává, mely állást 1915-ös nyugdíjba vonulásáig megtartott. Az intézet ma is álló, Üllői úti épületét Hauszmann Alajos az ő instrukciói alapján tervezte. Ennek igazgatása mellett ellátta a budapesti államrendőrség proszektori és a budapesti kir. törvényszék orvosi szakértői feladatait is. Két tanévben dékánná (1896/97, 1897/98), 1906/07-ben rektorrá választották. 1907-ben udvari tanácsosi címmel tüntették ki.

(Főbb munkái: Beitrag zur Kenntniss der Geschmacksorgane. Strassburg, 1872. /Különnyomat az «Archiv für Mikrosk. Anatomie»-ból./; Az egyetem története 1881–82. Visszatekintéssel az 1872–1882. első decenniumra. Kolozsvár, 1883. /Rectori székéről lelépő beszéd./)