Főoldal / Teljes névlista a-z / de Châtel Rudolf

Semmelweis Egyetem Galéria

 

de Châtel Rudolf

 

(Budapest, 1938. július 9. - )

Dékán: 1991/92 - 1996/97

Dr. de Châtel Rudolf 1962. szeptember 28-án szerezte meg orvosdoktori diplomáját Budapesten; pályáját az Egyetem Élettani Intézetében, Bálint Péter professzor mellett kezdte el, majd l969-től az I. sz. Belklinikára került. Belgyógyászatból, majd nefrológiából szerzett szakképesítést, megszerezte az orvostudomány kandidátusa fokozatot, majd l99l-ben az akadémiai doktori fokozatot. l99l-től l997-ig a SOTE Általános Orvostudományi Karának dékánja volt. 1993-ban nevezték ki tanszékvezető egyetemi tanárnak az I. sz. Belgyógyászati Klinikára. l993-tól az MTA Közgyűlésének tagja, 2004-ig az Orvosi Osztály klinikai I. bizottságának tagja volt 2001-ig. l99l-től 1999-ig a Belgyógyász Szakmai Kollégium elnöke. 1999-től 2003-ig az Egészségügyi Tudományos Szakképzési Tanács (ETSZT) tagja volt. 1990-től a Magyar Belgyógyász Társaság főtitkára, 1994-től 2002-ig elnöke; l994-től az International Society of Internal Medicine vezetőségének tagja, l996-tól l998-ig választott elnöke, l998-2000-ig elnöke volt. A rezidensképzés bevezetése óta a Semmelweis Egyetemen professor emeritusként a belgyógyászati szakmai grémium elnöke. Számos magyar és nemzetközi társaság tagja, ill. vezetőségének tagja; megalakulása óta alelnöke volt a Magyar Hypertonia Társaságnak, 2001-ben megválasztották, majd 2005-ben újraválasztották a társaság elnökévé, mely tisztet 2010-ig töltötte be. Főbb szakmai és kutatási területei a veseműködés élet- és kórtana, a hypertonia patogenezise és kezelése, valamint a keringésszabályozó peptid-hormonok elválasztásának szabályozása. Akadémiai kutatócsoportot vezetett és PhD. Programvezető volt 2003-ig. Tudományos tevékenységét számos könyv – köztük az l984-ben ill. l987-ben megjelent Hipertónia c. monográfia két kiadása, – 20 könyvfejezet, valamint kétszáznál több – jórészt nemzetközi – publikáció fémjelzi, melyekre több mint 500 hivatkozás történt. 1994-ben Akadémiai Díjat, 1997-ben Szent-Györgyi Albert díjat kapott. Gömöri Pál és Török Eszter emlékérmekkel is kitüntették. 2003-ban a Magyar Köztrásasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült. Az Orvostovábbképző Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, több más orvosi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Nemzetközi Belgyógyász Társaság (ISIM) és az Európai Belgyógyász Szövetség (EFIM) tiszteletbeli tagja, az American College of Physicians Honorary Fellow-ja.

(Főbb munkái: de Châtel, R., Weidmann, P., Flammer, J., Ziegler, W.H., Beretta-Piccoli, C., Vetter, W., Reubi, F.C.: Sodium, renin, aldosterone, catecholamines and blood pressure in diabetes mellitus. Kidney Int. 12: 412-421 (1978).

de Châtel, R.: Mechanism of carotid occlusion diuresis. Acta physiol. Acad. Sci. Hung. 52: 367-374 (1978).

de Châtel, R., Tóth, M., Barna, I.: Exhangeable body sodium:its relationship with blood pressure and atrial natriuretic factor in normal man and in diabetic patients. J. Hypertension 4 (Suppl. 6): S526-S528 (1986).

Piuhola J., Szokodi I., Kinnunen P., Ilves M., de Châtel R., Vuolteenaho O., Ruskoaho H.: Endothelin-1 contributes to the frank-starling response in hypertrophic rat hearts. Hypertension: 41: 93-98 (2003).)