Főoldal / Teljes névlista a-z / Szabó Zoltán

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Szabó Zoltán

 

(Pécs, 1929 - )

Orvosi oklevelét 1954-ben szerezte a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, de már 1951-től részt vett a Romhányi professzor vezette Kórbonctani Intézet munkájában demonstrátorként. 1954 nyarán került a POTE II. sz. Sebészeti Klinikájára, Kudász József professzor mellé tanársegédnek, ahol 1956 végéig dolgozott. Kudász professzor Budapestre helyezésekor, 1957. január 1-jén követte őt a Budapesti Orvostudományi Egyetem III. sz., majd márciusban a IV. sz. Sebészeti Klinikájára. Ettől kezdve nyugalomba vonulásáig itt működött, miközben a klinika elnevezése 1975-ben Érsebészeti Intézetre, majd később Ér- és Szívsebészeti Klinikára változott. 1957-ben sebész, 1979-ben szívsebész szakképesítést szerzett. Szívsebészettel 1955 óta foglalkozott. 1959-től dolgozott a klinika szívsebészeti osztályán, melynek vezetését 1973-ban, adjunktusi kinevezésével (okt. 1.) egy időben vette át. 1969-ben védte meg a „Pacemaker therápiáról” írt kandidátusi értekezését. 1975. július 1-jén docensi, 1978. július 1-jén egyetemi tanári kinevezést kapott. 1981. február 16-án vette át a klinika vezetését, előbb megbízott, majd 1982. január 1-től kinevezett igazgatóként. Ezzel együtt kapott megbízást az Országos Érsebészeti Intézet igazgatói, illetve az Intézet Szakmai Kollégiumának elnöki teendőinek ellátására. Munkássága során részt vett a hazai nyitott szívműtétek megindításában és a pacemaker therapia, a cardioplegia korszerűsítésében, a szívátültetés hazai bevezetésének megszervezésében. 1967-ben magyar pacemakert készített, 1992-ben Magyarországon ő végzett először szívátültetést. 1979 és 1985 között három tanéven át viselte az Általános Orvostudományi Kar dékáni méltóságát, majd 1985-1988 között az egyetem klinikai rektorhelyettese volt. 1992. július 1-jén nyugállományba vonult, 1995-től az egyetem professor emeritusa. Számos külföldi és hazai tudományos társaság, így az Európai Pacemaker Társaság, a Nemzetközi Sebész Társaság, a Magyar Kardiológus és a Magyar Sebész Társaság tagja, illetve vezetőségi tagja. 1980-tól volt tagja az MTA Klinikai és Cardiovascularis Bizottságának. Kitüntetései közül megemlítendő a Jendrassik emlékérem (1974), a Kiváló orvos (1984), a Haza Szolgálatáért (1986), a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (1992), a Semmelweis emlékérem (1992), a Széchenyi díj (1997) és a Batthyány - Strattmann László díj (1999).