Főoldal / Teljes névlista a-z / Belák Sándor

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Belák Sándor

 

(Enying, 1886. július 17. - Budapest, 1947. március 12.)

Dékán: 1937/38 - 1938/39

Orvossá Budapesten avatták 1910. február 12-én. 1908-tól dolgozott a Tangl Ferenc vezette Általános Kórtani Intézetben tanársegédként, majd a Gyógyszertani Intézet adjunktusa lett. 1917-ben szerzett magántanári képesítést a kísérleti gyógyszertan tárgykörében. 1921-ben kinevezést kapott a Debreceni Tisza István Tudományegyetem újonnan alakult Orvostudományi Karára a gyógyszerhatástan nyilvános rendes tanárává és a közegészségtan helyettes, majd 1927-től nyilvános rendes tanárává. 1922/23-1923/24. tanévekben ugyanitt dékáni tisztet töltött be. Rövidebb ideig a berlini Charité Klinikán is dolgozott. 1932-ben Budapestre hívták az általános kórtan nyilvános rendes és a bakteriológia megbízott tanárának, egyben az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézet igazgatójának. Ezzel párhuzamosan 1937-től ellátta a budapesti Rheuma és Fürdőkutató Intézet igazgatói tisztét. 1943. május 14-én az Akadémia levelező tagjává választotta. A Magyar Orvosok Rheumaegyesületének és a Magyar Hygienikusok Társaságának elnöke, a Nemzetközi Fürdőügyi Szövetség és a Magyar Meteorológiai Társaság alelnöke is volt. Kutatásai érintették az alkat és az öröklött tulajdonságok, az orvosi meteorológia, a balneológia, a vérképzés bakteriológiájának területét, a kolloidkémiát, a vegetatív idegrendszer és az immunrendszer kapcsolatát, de foglalkozott a biokémia módszertani alapelveivel is. Jelentősek az orvosmeteorológiai és balneológiai kutatásai is. Új vizeletvizsgálati módszert is kidolgozott. 1937-től két tanéven át látta el a budapesti Orvoskar dékáni feladatait.

(Főbb munkái: A vizeletvizsgálat módszerei. Bp., 1914.; Kolloidkémiai vonatkozások a farmakológiában. In: Orvosképzés, 1919.; A vegetatív idegrendszer és immunitás. In: A Tisza István Tud. Társ. munkálatai II. 1927.; Adatok a diftéria járványtanához. In: Népegészségügy, 1932.; A balneotherápia elméleti vonatkozásai. In: Orvosképzés, 1937.; Az immunitás mint vegetatív functio. In: Orvosi Hetilap, 1938. A rheuma kórfejlődése. In: Rheumatológia /szerk./ Bp., 1941.; Gyógyfürdők és gyógyforrások jelentősége a modern gyógyászatban. In: A magyar idegenforgalom évkönyve. Bp., 1941.; A rheumagyógyítás és megelőzés kórélettani kérdései. In: Orvosképzés, 1941.; Spastikus és dilatatorikus hyperenergia. Bp., 1943.; Rheuma és rheumás betegségek. In: Orvosképzés, 1944.)