Főoldal / Teljes névlista a-z / Lippay Gáspár

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Lippay Gáspár

 

(Keszthely, 1809. január 4. - Gyirmót /Győr/ 1895. február 11.)

Dékán: 1864/65 - 1866/67

Édesapja gr. Festetics György keszthelyi birtokán volt uradalmi kormányzó mérnök. Korán árvaságra jutott, így nevelését anyai nagybátyjai, Kolosváry Sándor veszprémi kanonok és Kolosváry Miklós jószágkormányzó vállalták fel. Középiskoláit Pápán, Győrött, Sopronban és Pozsonyban végezte. Ezután először Győrben hallgatott jogot, majd a pesti Orvoskarra iratkozott be. Az utolsó két évet Bécsben végezte, ahol 1834. december 22-én kapott orvosdoktori, majd 1836-ban sebészdoktori oklevelet. 1837-ben műtői, 1838-ban szemészmesteri képesítést szerzett. 1836-ban és a következő évben József nádor támogatásával európai tanulmányutat tett, s eközben Párizsban több mint egy évet töltött. 1838-ban Győr vármegye tiszteletbeli főorvosának választotta, így hazatért. 1839. június 13-án országos szemorvossá nevezték ki. Ebbéli minőségében 1847-ig az országban sokfelé megfordult és érdemei elismeréséül több vármegyében táblabírává választották. Fabini János Theophil halálát követően 1847-ben a szemészet helyettes tanára lett, de udvarhű magatartása miatt az 1848-as forradalom és szabadságharc idején elmozdították állásából. 1850-ben visszahelyezték állásába, július 23-án rendes tanári kinevezést kapott. A dékáni tisztséget 1864-től kezdve három tanéven át viselte. Tanársága idején végig díjtalanul kezelte a pesti jótékony nőegylet által fenntartott szürke hályogosok kórházát. Munkássága elismeréséül 1871. április 30-án királyi tanácsosi címmel tüntették ki. Saját kérésére 1874. február 3-án nyugállományba helyezték, de Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter kérésére tanszékét még a tanév végéig ellátta. Ekkor mind az oktatástól, mind az orvosi gyakorlattól visszavonult, és a Győr megyei Gyirmót községbe költözött.

(Munkái: De influxu electricitatis in organismum humanum, specimen inaug. Viennae, 1834.; A tudomány-egyetem és hallgatóinak feladata. Beszéd az 1866–1867. tanszaknak nov. 4. tartott ünnepélyes megnyitásakor. Pest, 1866. /Egyetemi beszédek./).