Főoldal / Teljes névlista a-z / Gebhardt Xavér Ferenc

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Gebhardt Xavér Ferenc

 

(Paks, 1791. január 23. – Pest, 1869. október 27.)

Dékán: 1840/41, 1855/56 - 1859/60

Kereskedőcsaládból származik. Bölcsészeti tanulmányait Szegeden, az orvosit Pesten végezte, ahol 1814-ben avatták fel. Ezután Bécsbe utazott, hogy Hildenbrand, Kern és Boër előadásait hallgassa. Hazatérve, 1815. november 1-jén Bene Ferenc vette maga mellé asszisztensnek. 1816-ban az Orvoskar tagjai közé emelte, majd két év múlva a jegyzői tisztre választották. 1820-1824 között helyettesként ő tartotta a sebészek számára rendelt belgyógyászati gyakorlatokat. Ekkor ugyanezen tárgy rendes tanárává nevezték ki. Ő volt az első, aki székfoglaló beszédét magyarul tartotta meg (1824. január 10.). Még ebben az évben felállította a védhimlőintézetet, mely 1850-től központi ojtóintézet néven működött. 1830. november 17-én akadémiai tagságot nyert évi 500 forintos fizetéssel. 1835-ben a bajor frauendorfi kertművelő társaság tiszteletbeli tagjává választotta. 1840-ben gazdag szakirodalmi és oktatói tevékenységéért magyar nemességet kapott. 1857-ben királyi tanácsosi címet, majd a Ferenc József rendet kapta meg. Tolna megye táblabírói tisztét is betöltötte. Két alkalommal viselte a dékáni hivatalt (1840/41, 1855/56-1859/60), másodjára öt tanéven keresztül.

(Munkái: Versus: dno Carolo Gindlj, pro onomastico die oblati. Budae. /Magyar szöveggel./; Útmutatás az orvosi gyakorlásra, vagy bevezetés a beteg ágya mellett való orvosi tanításra. Pest, 1827.; A különös orvosi nyavalya és gyógytudomány alapvonaljai I-II. Pest, 1828–38.)