Főoldal / Teljes névlista a-z / Szening János

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Szening János

 

(Győr, 1757. június 7. - Pest, 1806. február 13.)

Dékán: 1805/06

Stáhly György mellett tanult sebészetet, majd három évig katonaorvosként működött. Részt vett a Poroszországgal folytatott 1778/79-es bajor örökösödési háborúban, ahol fogságba esett. Fél évi rabság után hazatérhetett, majd 1782-ben az egyetemi sebészeti tanszéken lett segéd. 1785-ben sebész- és szülészmesteri oklevelet szerzett, majd adjunktusi kinevezést kapott a sebészet és szülészet tanára, Stáhly György mellé. 1790-ben bonctani lector, 1791-ben sebészdoktor lett. Orvosdoktori oklevelét 1797-ben szerezte meg, és még ebben az évben kinevezték a bonctan rendes tanárává. Később a nemesi felkelő seregben törzsorvosként szolgált. Stáhly 1802-ben bekövetkezett halála után tárgyait, a szülészetet és a sebészetet kettéválasztották, így 1803 októberében Szeninget a bonctan és a szülészet tanárává nevezték ki. A kar az 1805/06. tanévre dékánjává választotta, de 1806. február 12-én bekövetkezett halála miatt hivatali idejét nem tölthette ki.

(Szakirodalmi tevékenysége nem ismert.)