Semmelweis Egyetem Galéria

 

Vámos Imre

 

(Harasztifalu, 1928 - Budapest, 1980)

Középiskoláit Szombathelyen, a Faludi Ferenc Gimnáziumban végezte, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát 1953-ban. Oktató-kutató munkáját az egyetem Mikrobiológiai Intézetében kezdte, majd 1955 június 1-től a Szájsebészeti és Fogászati Klinikán, mint egyetemi tanársegéd, 1967-től egyetemi adjunktusként, 1974-től egyetemi docensként dolgozott. 1976-ban egyetemi tanárrá és a Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgatójává nevezték ki. Tudományos érdeklődése és gyógyító tevékenysége középpontjában a maxillofaciális régió daganatos megbetegedései, fejlődési rendellenességei álltak, elsősorban ezek műtéti megoldásain dolgozott. Közleményei legnagyobb része is az arctájék daganatainak gyakoriságával, gyógyításának lehetőségeivel, a posztoperatív prognózis kilátásaival foglalkozott. Vizsgálta továbbá az arc malignus daganataiból eredő távoli metastasisok gyakoriságát, és a besugárzott neoplasmákban bekövetkező szöveti elváltozásokat. Tudományos munkásságának eredményeiről mintegy 40 közleményben számolt be, melynek egy része külföldi szaklapokban is megjelent. Kandidátusi értekezését 1972-ben védte meg „Az odontogén daganatok klinikopathológiája és korszerű gyógyítása" címmel. Társszerzője volt a „Szájsebészet” című egyetemi jegyzetnek és az „Odontogén daganatok” című könyvnek, valamint az 1980-ban megjelenő "Szájsebészet" tankönyvnek, melynek megjelenését már nem érhette meg. 1975 szeptember 1-jén, még egyetemi tanárrá történő kinevezése előtt bízták meg a Fogorvostudományi Kar dékáni teendőinek ellátásával. Dékáni aktivitását a Fogorvostudományi Kar oktatásának megreformálására és a tudományos munka aktivitásának fokozására tett törekvései, valamint a Kar rekonstrukciós tervei fémjelzik. Kiemelkedő szerepe volt az Orálbiológiai Csoport létrehozásában, melynek létesítése és vezetőjének kinevezése dékánsága alatt történt. Ezzel megteremtette a Fogorvostudományi Kar kutató bázisát. Résztvett a Fogorvosi Szemle szerkesztő bizottságának munkájában. Tíz évig a Magyar Fogorvosok Egyesületének vezetőségi tagja volt. Kitüntetései: Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1970), a Munka Érdemrend ezüst fokozata (1978). Dékáni periódusát nem tudta kitölteni, 1980 április 13-án szívinfarktusban váratlanul elhunyt.