Főoldal / Teljes névlista a-z / Bakody Tivadar József

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Bakody Tivadar József

 

(Győr, 1825 - Budapest, 1911)

Pesten és Lipcsében (1845-1848) bölcsészeti és jogi tanulmányokat folytatott. A szabadságharcban Görgei főhadiszállásán szolgált honvéd kapitányként. Orvosi tanulmányokat 1850-től Bécsben folytatott, ahol 1854-ben szerzett oklevelet. Ezután külföldi tanulmányútra indult, majd Lembergben (ma Lvov) telepedett le. Az ottani egyetemen 1860-ban magántanári habilitációt szerzett a természet-gyógytan tárgykörében, valamint saját költségén tornacsarnokot építtetett. 1861-ben visszatért Pest-Budára és homeopataként folytatott gyakorlatot, valamint sokat tett a rendszeres testgyakorlás felkarolása érdekében. 1873. március 30-án kapott rendkívüli tanári kinevezést a hasonszenvi különös kór- és gyógytan oktatására. Emellett a Bethesda és a Szent Rókus kórház főorvosaként dolgozott. 1863-ban létrehozta az első magyarországi nyilvános tornacsarnokot, 1865-ben megalapította a Pesti Tornaegyletet, melynek első elnöke volt. Orvosi tárgyú cikkek mellett publicisztikával is foglalkozott. Írt többek között a Görgei-Kossuth kérdésről és propagálta Semmelweis tanait. 1905-ben nyugdíjba vonult, ezzel megszűnt a homeopátia oktatása a budapesti Orvoskaron. /kép lelőhelye: SOTE-levéltár 318. fond/