Főoldal / Teljes névlista a-z / Eckstein János

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Eckstein János

 

ehrenbergi (Csehország, 1761-Pest, 1812)

Eckstein Ferenc (1769-1833), a sebészet és szülészet tanárának (ld. rektoroknál) bátyja. Orvosi tanulmányait Pesten végezte, 1791-ben avatták doktorrá. 1793-ban tanársegéd lett a sebészet tanszékén. A napóleoni háborúk idején 1797. augusztusában professzorával, Stáhly Györggyel és Ferenc öccsével együtt a nemesi felkelő sereghez hívták be. Tábori törzsorvosként az itáliai hadszíntéren szolgált, kétszer is megsebesült. Felépülése után polgári állásba helyezték, 1800-tól 1807-ig a kolozsvári orvos-sebészi intézetben a bonctan, sebészet és szülészet tanára, illetve az intézet igazgatója volt. Erdélyben ő vezette be a himlőoltást. 1808-ban a pesti egyetemre hívták (kinevezése október 22-én volt) az újonnan alakított elméleti sebészet tanszékére, melynek első tanáraként működött. Ezzel párhuzamosan gyakorlati sebészetet is oktatott magyar nyelven. Az 1809/10. tanévben helyettesként a szemészetet is előadta.