Semmelweis Egyetem Galéria

 

Trnka Vencel

 

Venceslav Trnka von Krzowitz (Tabor, 1739. október 16. - Pest, 1791. május 12.)

Dékán: 1775/76 - 1776/77, 1780/81, 1785/86

Cseh születésű anatómus és patológus, orvosi tanulmányait Prágában és Bécsben végezte, ahol 1770-ben avatták orvossá. Tanára, van Swieten közbenjárására már 1769-ben alkalmazták a bécsi közkórházban. Avatása után, 1770-ben anatómia tanári kinevezést kapott az alakuló nagyszombati Orvoskarra, mindössze 31 évesen. Ebben a minőségében működött az 1785/86. tanévig, amikor átvette az általános kór- és gyógyszertan tanszéket, melyet haláláig vezetett. Végrendeletében könyvtárát az egyetemre hagyta azzal, hogy annak árának harmadát, ezer forintot a szegény sorsú orvosdoktorok és hallgatók segélyezésére fordítsák. Dékánnak háromszor (1775/76, 1779/80, 1784/85), rektornak egyszer (1786/87) választották.

(Főbb munkái: Dissertatio inauguralis medica de morbo coxario. Viennae, 1770.; Historia febrium intermittentium, omnis... Viennae, 1775. /Németül Helmstädt, 1781./; Commentarius de tetano, plus quam ducentis cl. medicorum observationibus. Vindobonae, 1777.; De diabete commentarius. Vindobonae, 1778.; Historia amauroseos omnis aevi observata medica continens I-II. Vindobonae, 1781. /Németül: Breslau, 1790./; Historia cophoseos et barycoeae omnis aevi observata medica continens. Vindobonae, 1781.; De prolapsu ani. Pest, 1785.; Abhandlung über das Magenweh. Leipzig, 1788.; Historia rachitidis omnis aevi observata medica continens. Vindobonae, 1787. /Németül: Leipzig, 1789./; Geschichte der englischen Krankheit. Leipzig, 1789.; Geschichte des schwarzen Stars. Breslau, 1790.; Továbbá 14 kiadatlan kézirata maradt fenn. Felsorolja A budapesti m. kir. egyetemi könyvtár kéziratainak czímjegyzéke. Bp., 1899. I. 116–117. old.)