Főoldal / Teljes névlista a-z / Csaba György

Semmelweis Egyetem Galéria

 

Csaba György

 

(Törökszentmiklós, 1929-)

Orvosi diplomáját 1953-ban egyetemünkön szerezte meg, de már 1949-től díjas demonstrátorként dolgozott a II. sz. Anatómiai (későbbi nevén Szövet és Fejlődéstani) Intézetben. 1953-1956-ig aspiráns Törő Imre professzor mellett, majd 1959-től adjunktus, 1963-tól docens. 1970. július 1-jétől egyetemi tanár. 1957-ben szerzi meg az orvostudományok kandidátusa, 1969-ben az orvostudományok doktora fokozatot. 1971-től1994-ig az újonnan alakult Biológiai Intézet első tanszékvezetője, 2000-től emeritus professora. Orvosi Biológia c. tankönyve 4 kiadást ért meg és 20 évig használták a hallgatók. Tudományos érdeklődési területe mindig a sejtbiológia és fejlődésbiológia határterületén volt, ahol is kezdetben a hízósejtképződés szabályozását, a tobozmirigy és az immunrendszer kapcsolatát tanulmányozta, majd elsőként ismerte fel, hogy a hormonális szabályozás és szignál transzdukció már az egysejtűek szintjén jelen van. Leírta a hormonális (kémiai) imprinting jelenségét és ennek evolúciós valamint klinikai jelentőségét. Összesen 4 tudományos könyve (angol nyelven), 13 szakkönyve és ismeretterjesztő könyve jelent meg. Ez utóbbiak esetében különösen foglalkoztatta az ember (ezen belül kiemelten a nők) biológikuma és társadalmi szerepvállalása, valamint a technikai fejlődés közötti ütközések problematikája. Tudományos dolgozatainak száma 1954 és 2004 között 770. Nagy súlyt helyezett a biológiai tudomány propagálására, és mint ilyen, nagy mennyiségű cikket írt népszerűsítő folyóiratokba. Több nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, a Biológia c. folyóirat szerkesztője (10 évig), a Medicina Könyvkiadó szerkesztőségi tanácsának tagja (25 évig), az ETT könyvbizottságának elnöke (10 évig), a Semmelweis Kiadó tanácsának elnöke (10 évig). A Természet Világa szerkesztőbizottságának tagja 1969 óta. Kitüntetései között szerepel a Kiváló Oktató; a Kiváló Munkáért (a hallgatóságtól); Huzella-díj; Huzella Emlékérem; József Attila Szabadegyetem emlékérme, Bugát Pál emlékérem, Magyar Felsőoktatásért plakett és a Khwarizmi International Award, valamint az Egyetem arany pecsétgyűrűje. Öt könyvéért kapott nívódíjat és a Természet Világa nívódíját is elnyerte. /kép lelőhelye: SOTE-levéltár 49. fond/