Before registering, please read our Statutes
Registration >>>
Statutes >>>

Legyen Ön is
a Semmelweis Egyetem Baráti Körének aktív tagja!

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

Kedves Barátunk!

Évszázadok óta búcsúzik minden évben a végzős hallgatók népes csapata az "Alma Matertől", de viszonylag kevés még azok száma, akiket egy-egy ünnepélyes évforduló, esetleg találkozó nosztalgiája visszavezet a "tápláló, éltető anyához". Ugyancsak évszázadok óta veszi kezébe diplomáját a híres felsőfokú tanintézet végzett hallgatója azzal a szöveggel, hogy a Rektor és az "Alma ac Celeberrima Universitas" felruházta őt jogokkal és kiváltságokkal, de talán nem is gondol arra, hogy a "celeberrima" jelző értékéhez az ő élete munkája, tudományos eredményei is jelentősen hozzájárultak, illetve hozzájárulhatnak.

Az odatartozás, ragaszkodás érzésére, a kreatív összefogásra talán soha olyan nagy igény és szükség nem volt, mint a mai elszemélytelenedő, elidegenülő korban. Ugyanekkor, a modern kommunikációs lehetőségeknek köszönhetően soha olyan könnyen, egyszerűen, kényelmesen, gyorsan nem találhattunk egymásra és múltunk emlékeire, nem fejezhettük ki nosztalgiánkat az emberséges kapcsolatokért, mint napjainkban. Megfelelő szervezet és szervezettség nélkül azonban ez a lehetőség is kihasználatlan marad, minden ilyen törekvés, elgondolás gazdátlanná válhat.
Ezek a gondolatok késztették már 1988-ban néhány kollégánkat arra, hogy megalakítsák a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Baráti Körét. A Kör egyesületként működik, és tagja lehet az Egyetem minden volt és jelenlegi hallgatója, kutatója, oktatója és szimpatizánsa. A 2003-ban elfogadott új alapszabályunk értelmében (lásd ..) az előbbiek természetesen vonatkoznak az integrált Semmelweis Egyetem mind a hat karára. Mindazokat sorainkba várjuk, akik a Baráti Kör célkitűzéseivel, alapszabályával egyetértenek, bárhol is élnek a nagyvilágban.
A nyilvántartott aktív és passzív tagok száma jelenleg több mint ezer fő, közel egyharmaduk külföldi.

A Baráti Kör feltárja és ápolja Egyetemünk értékes hagyományait, tanítványainak, tanárainak, tudósainak emlékét, ezen kívül a jelenkor kiemelkedő személyiségeinek munkásságát is széles körben kívánja ismertetni, népszerűsíteni. Meggyőző példa minderre az internetes honlapunkon épülő "Galéria", "Múzeumok" és "Előadások" program, valamint a 2005-ben publikált "Rectores Medici" című kétnyelvű (magyar, angol) reprezentatív album (Semmelweis Kiadó). Rendszeres és alkalmi összejöveteleket, évfordulókat, kulturális, tudományos eseményeket használunk fel találkozókra. Pályázatok útján tanulmányi célú támogatást nyújtunk fiatal tagtársaknak, támogatjuk az egyetemi testnevelést, sportot. Klubhelyiségünk, a NET Díszpáholya, rendszeres közvetlen baráti találkozók, kiemelkedően érdekes előadások, kulturális műsorok színhelye.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Semmelweis Egyetem közvetlen és megszakítás nélküli jogutódja, illetve folytatója az 1635-ös, nagyszombati alapítása óta fennálló Tudományegyetem 1769-ben alapított Orvosi Fakultásának (1774 óta gyógyszerészképzéssel), a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Fakultásának, majd az 1951-ben önállósult Budapesti Orvostudományi Egyetemnek, amelyen 1955-től már 3 kar, Általános Orvosi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kar működik. Az Orvostudományi Egyetem 1969-ben vette fel világhírű volt professzorának, Semmelweis Ignácnak a nevét, majd 2000-ben az egyetemi integráció okán - bővülve az Egészségügyi Főiskolai Karral (2007-től Egészségtudományi Kar), valamint a Testnevelési és Sporttudományi Karral - a Semmelweis Egyetem nevet. E folytonosság az elmúlt évtizedektől számos professzort, oktatót, tudományos kutatót, hallgatót és szimpatizánst tesz az előző neveken szereplő Egyetem kortársává, mindnyájukhoz szól a Baráti Kör üzenete.

A Baráti Kör működésének fenntartása, az Egyetem támogatása mellett, a tagság által fizetett tagdíj, illetve önkéntes adományok segítségével történik. A tagdíj magyar állampolgárságú aktív dolgozók esetében évente 1500 Ft, nyugdíjasok és hallgatók esetében pedig 500 Ft.
Csekket kérésre küldünk a Baráti Kör irodájából (Titkárságvezető: Halász Andrea | telefon: 1-210-2930, 56385–ös mellék).

Külföldön élő aktívan dolgozó tagjaink esetében évente legalább 50 USD, nyugdíjas tagok esetében pedig legalább 20 USD, ill. annak megfelelő forint összeg a javasolt tagdíj. Kérjük, hogy a Kör támogatására szánt összeget külföldről történő átutalás esetén az alábbi címre és számlaszámra szíveskedjék küldeni:

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Szent István tér 11.)

Semmelweis Egyetem Baráti Kör (1085 Budapest, Üllői út 26.)

Számlaszám: 10300002-20314006-00003285

(SWIFT-kód: MKKBHUHB)

Természetesen a befizetés külföldről levélben küldött személyi csekk révén, "Semmelweis Egyetem Baráti Kör részére" megjelöléssel, is történhet; számos kollégánk e megoldást már eddig is előnyben részesítette.
Amennyiben anyagi viszonyai folytán Önnek esetleg nehézséget jelentene a tagdíj befizetése, kérjük jelezze ezt egy rövid levélben, a Kör Vezetősége méltányos döntést fog hozni.

Megtiszteltetésnek tartanánk és örömmel vennénk, ha Önt a Baráti Kör tagjaként üdvözölhetnénk.

Amennyiben még nem állított ki Jelentkezési és tagnyilvántartó lap-ot, s egyetért céljainkkal, kérjük szíveskedjék irodánkba visszaküldeni kitöltve az itt mellékelt űrlapot, amellyel kinyilvánítja tagságának fenntartását, ill. csatlakozási szándékát.

A Baráti Körrel kapcsolatos bővebb felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésére E-mailen (Titkárságvezető: Halász Andrea), vagy telefonon (1-210-2930, 56385–ös mellék) is.

Budapest, 2008. szeptember
Nagyrabecsüléssel és baráti üdvözlettel,
A Semmelweis Baráti Kör vezetősége

Association of Friends of Semmelweis University, Budapest, Hungary H-1089, 4. Nagyvárad Square, Floor II. Room 214. | E-mail: E-mail
Telephone/Fax: (36-1) 210-2930/56385